29/09/2023 lúc 17:07 (GMT+7)
Breaking News

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong gặp khó vì chậm bàn giao mặt bằng

Theo chủ đầu tư Dự án cao tốc thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 – 2025), đến nay, địa phương đã bàn giao 43,41/48,05km (đạt 90,35%), tuy nhiên thực tế nhà thầu mới tiếp cận để thi công được khoảng 34,32/48,05 km đạt 71,42%, mặt bằng còn xen kẽ, không liên tục, khiến công tác thi công gặp khó khăn.

Dự án cao tốc thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021 – 2025) đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, có tổng chiều dài 48,25 km được khởi công gói thầu đầu tiên từ ngày 1/1/2023 với tổng mức đầu tư: 10.733,606 tỷ đồng, Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 7.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7: Tổng diện tích thu hồi 383,74 ha/3.915 hộ, (huyện Tuy An 128,17 ha/730 hộ; TP. Tuy Hòa 65,37ha/810 hộ, huyện Phú Hòa 42,49ha/711 hộ, huyện tây Hòa 22,82ha/265 hộ, TX. Đông Hòa 124,9ha/1.395 hộ). Tổng số hộ phải tái định cư 236 hộ (Tuy An 66 hộ, TP. Tuy Hòa 3 hộ, Phú Hòa 75 hộ, Tây Hòa 27 hộ và Đông Hòa 65 hộ). So với kỳ họp giao ban Bộ GTVT tháng 5/2023, địa phương đã bàn giao 43,41/48,05km đạt 90,35% tăng 670 m; nhà thầu tiếp cận thi công được khoảng 34,32/48,05 km đạt 71,42%, tăng 7,66km.

Ngày 05/5/2023, Bộ GTVT có công văn số 4574/BGTVT-CQLXD về việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trong đó ủy quyền cho các Ban QLDA có ý kiến chấp thuận phương án di dời. Đến nay, Ban QLDA 7 đã có ý kiến chấp thuận phương án di dời điện đối với huyện Tuy An, TP. Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, thị xã Đông Hòa.

Theo báo cáo về tiền độ giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án 7: Địa phương đã bàn giao 43,41/48,05km (đạt 90,35%), tuy nhiên thực tế nhà thầu mới tiếp cận để thi công được khoảng 34,32/48,05 km đạt 71,42%, mặt bằng còn xen kẽ, không liên tục. Nguyên nhân chủ yếu là đất chưa quy chủ, công tác phê duyệt chi trả chậm và một số ít có khiếu nại về đơn giá, số liệu kiểm đếm đền bù..., tập trung nhiều nhất là thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An.

Công tác triển khai xây dựng 06 khu tái định cư theo quy định thủ tục kéo dài; Công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phức tạp (nhất là hệ thống điện cao thế), khả năng khó đáp ứng tiến độ hoàn thành vào 30/6 theo NQ18 của Chính phủ. Ban 7 cho biết.

Ban Quản lý dự án 7 cho rằng: Các nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác và giao nộp các mỏ vật liệu đất, cát theo tiến độ. Tuy nhiên công tác thẩm định hồ sơ của Sở TN&MT còn chậm. Tình trạng trả hồ sơ bổ sung lần 2, lần 3 (với nội dung đề nghị bổ sung khác nhau) đã gặp hầu hết tại các mỏ sau khi nhà thầu nộp đủ hồ sơ tại “bộ phận một cửa một dấu”. Quy trình chấp thuận của UBND tỉnh thực hiện nhiều bước gây mất thời gian.

Một số đường công vụ tiếp cận công trình theo thiết kế không sử dụng được do mặt đường nhỏ hẹp, qua khu dân cư đông ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Nhà thầu đề xuất bổ sung đường công vụ đoạn cuối tuyến kết nối với QL1 để tiếp cận đường cao tốc thay cho sử dụng đường công vụ ngoại tuyến nhỏ hẹp của địa phương; Ban đã đề nghị địa phương cho sử dụng đường vào bãi rác để tiếp cận đoạn cuối tuyến đến nút giao Hòa Tâm, hiện nay địa phương đã cơ bản chấp thuận, thống nhất ký biên bản làm việc, tuy nhiên, UBND thị xã chưa có văn bản chấp thuận, Ban Quản lý dự án 7 cho hay.

Về công tác giải phóng mặt bằng Ban Quản lý dự án 7 có một số kiến nghị như sau:

Đề nghị các địa phương tiếp tục xử lý các vị trí ưu tiên: mặt bằng "xôi đỗ", vướng đường tiếp cận, các vị trí đào phá đồi đất, đá để khai thác vật liệu đắp tận dụng nền đường, phạm vi xử lý nền đất yếu, vị trí cầu.

Đề nghị địa phương chỉ đạo các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật (cáp quang, cấp nước) lập kế hoạch di dời cụ thể, có văn bản cam kết thời gian bắt đầu và hoàn thành di dời để bàn giao mặt bằng.

Về mỏ VLXD: Đề nghị địa phương sớm có văn bản xác nhận khối lượng khai thác để nhà thầu sớm có vật liệu thi công nhằm đảm bảo tiến độ Dự án. Đề nghị địa phương phối hợp hỗ trợ Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công trong quá trình làm việc với các chủ sở hữu đất khu vực mỏ để xác định phương án, đơn giá chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất cho phù hợp; ban hành, xác định giá chuyển nhượng, giá thuê quyền sử dụng đất làm cơ sở quản lý chi phí.

Về bãi đổ thải: Đề nghị UBND các huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa hỗ trợ các nhà thầu trong quá trình làm việc với các chủ sở hữu để thuê đất khu vực quy hoạch làm bãi thải.

Thanh Bút