20/06/2024 lúc 02:38 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính cho rằng, thuế bảo vệ môi trường nhằm hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, việc giảm 100% thuế này với nhiên liệu bay sẽ không đảm bảo đúng bản chất của thuế bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản trả lời kiến nghị của Vietnam Airlines về đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.

Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường nhằm hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường. Do đó Luật thuế bảo vệ môi trường không quy định miễn thuế này.

Để góp phần ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát và tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, thời gian qua Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính cho rằng việc giảm 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là không hợp lý

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 (giảm từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít).

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục có nghị quyết giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay từ 1/1/2022 đến hết 31/12/2022 (giảm từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.500 đồng/lít).

Đến ngày 6/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (trong đó có nhiên liệu bay) xuống bằng mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế (còn 1.000 đồng/lít).

Bộ Tài chính cho biết mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường là mức điều chỉnh tối đa theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Quốc hội giao tại Luật thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp cần giảm hơn nữa mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thì cần phải trình Quốc hội xem xét quyết định. Tuy nhiên, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường về 0 sẽ không đảm bảo đúng bản chất của thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, giá dầu thô trên thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Việc giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đã đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không nói chung và hãng hàng không nói riêng, góp phần giúp các hãng giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”, Bộ Tài chính nhận định.

Cũng theo Bộ Tài chính, kiến nghị nới trần giá vé máy bay nội địa và bổ sung quy định cho phép các hãng hàng không Việt Nam được phụ thu nhiên liệu trên các đường bay nội địa, thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải.

"Bộ Tài chính đề nghị Vietnam Airlines báo cáo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp quy định pháp luật, hài hòa lợi ích các bên. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ khi được Bộ Giao thông Vận tải đề nghị", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Nguyễn Lâm