23/06/2024 lúc 23:53 (GMT+7)
Breaking News

Bổ nhiệm ông Đinh Công Minh giữ chức Giám đốc Ban QLDA Thăng Long

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Công Minh giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Thăng Long. Ông Lê Quốc Dũng, Phó giám đốc Ban QLDA 7 được giao phụ trách Ban QLDA 7 từ ngày 20/3/2023.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Ban QLDA Thăng Long là đơn vị QLDA lớn nhất của Bộ GTVT, với khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, tân Giám đốc Đinh Công Minh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trong Ban triển khai các công việc, tiếp nối kết quả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của ban trong những năm qua.

"Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Ban QLDA Thăng Long cũng cần phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tân Giám đốc Ban có thể hoàn thành trọng trách Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ GTVT giao phó”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Công Minh làm Giám đốc Ban QLDA Thăng Long.

 

Đối với Ban QLDA 7, theo Bộ trưởng, đây cũng là một trong các ban QLDA đang phụ trách triển khai nhiều dự án quan trọng.

“Với trách nhiệm được giao, đồng chí Lê Quốc Dũng phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt nhất các dự án hiện nay, đặc biệt là dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, không vì thay đổi nhân sự mà để công việc bị chậm trễ. Đồng chí phải cùng tập thể Ban QLDA 7 đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng”, Bộ trưởng nói.

Cam kết trách nhiệm trước Bộ trưởng, ông Đinh Công Minh cho biết: Thời gian tới sẽ cùng tập thể cán bộ, người lao động Ban QLDA Thăng Long nỗ lực phấn đấu, phát huy sự đoàn kết, tận tụy, có giải pháp mới trong hoàn cảnh mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Công Minh sinh năm 1976, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA 7 từ tháng 11/2021. Trước đó, từ tháng 10/2017 - 10/2021, ông Đinh Công Minh giữ chức Phó giám đốc Ban QLDA 7.

Ông Minh cũng từng công tác tại Ban Quản lý các dự án 18, từng làm Phó tổng giám đốc Ban QLDA 2.

Đinh Tịnh