28/05/2024 lúc 07:37 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 8,75%

Năm 2022, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 8,75%.
Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2022 ước đạt 8,75%
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2022, ước cả năm đạt và vượt 9/15 chỉ tiêu đề ra.

Trong số đó, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt 144.574,6 tỷ đồng, tăng 8,75% so với năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 28%; kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt trên 87 tỷ USD, tăng 5%.

Hoạt động thu hút đầu tư được Bắc Ninh tích cực triển khai, năm 2022, Tỉnh cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn 14.400 tỷ đồng và 98 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn trên 177 triệu USD.

Về thu ngân sách tỉnh, ước cả năm đạt hơn 30.000 tỷ đồng, bằng 99,4% dự toán; tổng chi ngân sách ước hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán. Về đầu tư công, tính đến ngày 14/11/2022, Bắc Ninh giải ngân được 3.784 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm.

Ngọc Anh