03/12/2023 lúc 01:23 (GMT+7)
Breaking News

5 tháng đầu năm, hàng hoá qua cảng biển tăng trưởng vỏn vẹn 1%

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 05 tháng đầu năm 2022 tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021, đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với vài năm gần đây.

Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 306,5 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 77,365 triệu tấn, bằng cùng kỳ năm 2021; hàng nhập khẩu ước đạt 87,134 triệu tấn giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021; hàng nội địa ước đạt 141,467 triệu tấn tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 561 nghìn tấn.

Ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 371 triệu tấn, tăng 2%.

Còn hàng container cũng chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, ước đạt 10,561 triệu TEUs. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 3,477 triệu TEUs, tăng 5% và hàng nhập khẩu đạt 3,63 triệu TEUs, tăng 5%.

Cục hàng hải Việt Nam cho biết, đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với vài năm gần đây mặc dù Việt Nam đã bước sang tình hình mới sau dịch Covid-19, đặc biệt hàng hóa nhập khẩu đã giảm 8% so với cùng kỳ.

Một số khu vực cảng biển có sự tăng trưởng hàng hóa thông qua nhưkhu vực Quảng Ninh tăng 42,4% (từ 42,4 triệu tấn lên 55,554 triệu tấn),khu vực An Giang tăng 218%, Quảng Trị tăng 20%, khu vực Đồng Nai tăng 32% (chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp), khu vực Đồng Tháp tăng 9%, Quảng Nam tăng 15,78%.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm mạnh như: Khu vực Bình Thuận giảm 22% (từ 6,75 triệu tấn xuống 5,24 triệu tấn), khu vực Cần Thơ giảm 24% (từ 7,163 triệu tấn xuống còn 5,4 triệu tấn), Kiên Giang giảm 16%.

Ngoài ra ở khu vực cảng biển lớn như Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức giảm nhẹ là từ 3%-8% so với cùng kỳ, trong đó TP. Hồ Chí Minh đạt 67,212 triệu tấn giảm 8% (5,83 triệu tấn); Vũng Tàu đạt 46,997 triệu tấn giảm 3% so với cùng kỳ.

Nguyễn Lâm