25/09/2023 lúc 19:51 (GMT+7)
Breaking News

15 doanh nghiệp bị nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đến nay đơn vị này vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 của 15 doanh nghiệp. Trong đó, chỉ có 8 doanh nghiệp có công văn xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa có thông báo nhắc nhở chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 đối với các Công ty Niêm yết.

Theo đó, HOSE cho biết Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: "Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính";

Tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn nộp báo cáo, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của 15 doanh nghiệp. Trong đó, chỉ có 8 doanh nghiệp có công văn xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhắc nhở và đề nghị các công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

15 doanh nghiệp bị nhắc nhở do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Chậm công bố báo cáo tài chính không phải là chuyện mới trên thị trường chứng khoán, hầu như quý nào, năm nào cũng xuất hiện những doanh nghiệp xin hoãn công bố, chậm công bố. Tình trạng này vẫn tái diễn cho thấy dấu hiệu kém minh bạch ở thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hàng năm, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm. Mức phạt này được đánh giá là không "thấm" dẫn đến trường hợp các doanh nghiệp vẫn vi phạm nhiều năm nay.

Việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dù đã có sự cải thiện, nhưng việc vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành các quy định này có thể dẫn tới việc có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư.

Anh Phạm