Trường Đại học Luật, Đại học Huế đào tạo theo định hướng thực hành

Thứ 2, 13/01/2020 14:01 (GMT+7)

VNHN - Nhằm giúp cho các thế hệ sinh viên có được nền tảng vững chắc về cả lí thuyết và thực hành, đảm bảo năng lực khi ra trường, cung cấp cho xã hội đội ngũ lao động chất lượng cao, Trường Đại học Luật, Đại học Huế áp dụng chương trình đào tạo theo định hướng thực hành.

Có thể nói, kỹ năng mềm và các kỹ năng thực tiễn đóng vai trò quyết định đến thành công của một sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh sinh viên ra trường giỏi về kiến thức những yếu về kỹ năng vận dụng kiến thức trong thực hành các công việc cụ thể đã cho thấy nhiều vấn đề về giáo dục, trong đó nổi bật vấn đề về đào tạo nặng lực về lý thuyết, thiếu đầu tư cho kỹ năng vận dụng vào thực tế. Nắm bắt được xu hướng đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế trong những năm qua đã tăng cường khối lượng tín chỉ các học phần về đào tạo kỹ năng cho sinh viên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thực hành luật hướng đến việc đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết vấn đề cho sinh viên.

Với mong muốn tạo ra một thế hệ sinh viên vững về lý thuyết, giỏi về kỹ năng, đảm bảo năng lực khi ra trường, cung cấp cho xã hội đội ngũ lao động chất lượng cao, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã đưa vào áp dụng chương trình đào tạo theo định hướng thực hành đối với Khoá sinh viên 42 (2018-2022). Sinh viên toàn khoá (gần 1000 sinh viên) được tuyển chọn qua 2 vòng (thi trắc nghiệm và thi phỏng vấn) để chọn ra 60 sinh viên (30 sinh viên ngành Luật và 30 sinh viên ngành Luật Kinh tế) đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Theo đó, bắt đầu từ học kỳ 2 năm thứ nhất, sinh viên sẽ được cử đi học việc tại các cơ quan, tổ chức theo các vị trí việc làm được công bố trong chuẩn đầu ra của Nhà trường. Cụ thể, từ học kỳ 2 năm thứ nhất đến hết năm thứ tư, mỗi học kỳ sinh viên sẽ có 03 tháng đến học việc tại một đơn vị cụ thể và luân chuyển qua các đơn vị đến khi ra trường. Các đơn vị sinh viên sẽ đi học việc bao gồm: Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Văn phòng Luật sư/ Công ty Luật, Văn phòng Công chứng, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các Doanh nghiệp, Ngân hàng,...

Mục tiêu hướng đến của Nhà trường, sau 4 năm học đại học, sinh viên sẽ được trải nghiệm công việc tại hầu hết các vị trí việc làm phù hợp với sinh viên Luật/ Luật Kinh tế sau khi ra trường. Việc làm quen và bước đầu thích nghi với các công việc, nghiệp vụ đặc thù tại các cơ quan thuộc các nhóm vị trí việc làm của sinh viên ngành Luật/ Luật Kinh tế sẽ giúp sinh viên hoà nhập tốt khi ra trường đi làm.

Trong chương trình đào tạo theo định hướng thực hành, cơ quan đầu tiên sinh viên được đi học việc là Uỷ ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Huế.

Sinh viên K42 Trường Đại học Luật, Đại học Huế học việc tại các uỷ ban nhân dân

Quy Nguyễn

Ý kiến của bạn