Tăng Thành (Yên Thành - Nghệ An): Nông thôn mới nâng cao ngày càng khởi sắc

Thứ 3, 07/12/2021 14:12 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tăng Thành đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2021.

 Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2015 và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí mang tính bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Tăng Thành đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường. Hiện nay, các mô hình thâm canh giống lúa có năng suất chất lượng cao, liên kết bao tiêu sản phẩm như: TBR225, Khang dân, SL9 nhằm thay thế một số giống lúa có năng suất chất lượng kém. Mô hình nhà lưới của anh Nguyễn Thành Như trồng các loại dưa: Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa TL3…, với diện tích gần 1.500 m2 tại xứ đồng rộc Thuyền -  xóm 5 mang lại hiệu quả, cho thu nhập cao.

Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Tăng Thành đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Đến nay, Toàn xã có 2 xưởng gia công cơ khí, 4 hộ làm mặt hàng nhôm kính, 5 hộ làm tóc, 55 tổ thợ xây dựng dân dụng, 7 hộ sản xuất đồ mộc dân dụng, 9 hộ có máy xay lúa, 7 hộ may mặc, 3 xe dịch vụ trọng tải 3,4 tấn, 35 máy làm đất cỡ nhỏ, 15 máy làm đất cỡ lớn; 1 máy gặt đập liên hoàn KUBOTA DC 60,70; Có 1 Siêu thị Mi Ni, có 32 cữa hàng tiện ích, 01 chợ họp 1 phiên/ngày là nơi giao thương buôn bán hàng hóa của nhân dân trong xã và nhân dân các xã lân cận; HTX NN hoạt động đúng luật và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như tăng thu nhập cho các xã viên. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng/người/năm, năm 2021 đạt 52,281triệu đồng/người/năm. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 4,85%, đến cuối năm 2021 thực hiện năm 2022 chỉ còn 22 hộ nghèo đạt 1,09 %. Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất phát triển, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, trạm y tế... Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Bên cạnh đó, xã Tăng Thành đã đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để được công nhận xã NTM nâng cao.

Nhân dân đồng lòng xây dựng NTM nâng cao       

Đến nay toàn đã đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Mặc dù đã đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao nhưng để phát triển bền vững, Đảng ủy chính quyền xã Tăng Thành tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa; phát triển các cánh đồng mẫu lớn liên kết chuỗi giá trị và kinh tế; Thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VIETGAP hướng tới được công nhận sản phẩm OCOP, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương”. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX theo Luật năm 2012, làm ăn hiệu quả tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tập trung đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, xúc tiến tìm kiếm thị trường cho các hộ nông dân và doanh nghiệp tại các địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Song song với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Văn hóa-Xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;  Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp giữ gìn và phát huy được những bản sắc truyền thống của địa phương;  Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước hoạt động của thôn, làng văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư; Tiếp tục thực tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng và xây mới các công trình theo kế hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình.

Đến xã Tăng Thành những ngày này, dễ dàng cảm nhận được diện mạo của một vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh, đường làng, ngõ xóm đã sạch, đẹp hơn, cơ sở vật chất của xã được đầu tư, nâng cấp. Kết quả này là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn xã sau nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng NTM. Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, Tăng Thành sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đây cũng là mục tiêu mà đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xây dựng NTM. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển thôn. Cùng với đó, xã sẽ tập trung phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hải Nam

Ý kiến của bạn