Nền kinh tế Việt Nam với những cơ hội và thách thức lớn

Thứ 5, 21/05/2020 21:05 (GMT+7)

VNHN - Việt Nam tập trung vào xác định các khả năng phát triển trong tương lai, các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, những lựa chọn chiến lược cần thiết để đất nước có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.

Nền kinh tế Việt Nam với những cơ hội và thách thức lớn (Nguồn: Internet)

Đại dịch Covid-19 đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự ưu việt của toàn cầu hóa, chuỗi giá trị và phân công lao động quốc tế, nhất là phụ thuộc vào một quốc gia như Trung Quốc.

Khi nền kinh tế bắt đầu phát triển trở lại bình thường, vai trò của công nghệ thông tin, thương mại điện tử sẽ phát triển nhảy vọt với những hình thức thanh toán, các hợp đồng điện tử xuyên biên giới. Sự dịch chuyển mạnh mẽ hệ thống thương mại và đầu tư, nhất là đa dạng hóa các nguồn cung sẽ diễn ra. Tất cả những điều này cần được phản ánh trong chiến lược và chính sách trong giai đoạn tới của Việt Nam.

Vấn đề quan trọng đối với mỗi quốc gia là khôi phục kinh tế hậu dịch, nhưng việc này với nhiều nước, trong đó có Việt Nam, khó khăn hơn rất nhiều khi lệ thuộc quá nhiều vào thị trường và nguồn cung ứng của Trung Quốc, kết quả của quá trình dài theo đuổi toàn cầu hóa. Do vậy, việc giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc và gia tăng tính tự cường của kinh tế quốc gia sẽ là xu hướng và là việc phải được tính đến và quyết tâm thực hiện bởi cả hệ thống chính trị.

Sự đầu tư ồ ạt vào Việt Nam từ các tập đoàn lớn của nước ngoài (Nguồn: Internet)

Tác động từ đại dịch cho thấy thành phần thu nhập thấp, dễ bị thiệt thòi nhiều nhất. Đặc biệt là người lao động trong các khu công nghiệp hay người lao động di cư trong các thành phần kinh tế phi chính thức cũng là thành phần chịu các cú sốc về dịch bệnh và kinh tế.

Hệ thống chính sách để hỗ trợ người lao động trước tác động của dịch bệnh hay thiên tai nên là quan tâm chính của Nhà nước. Nhà nước cần ưu tiên cải cách thể chế theo hướng hiệu quả, hiệu lực và công bằng, tạo ra nhiều chính sách để hỗ trợ cho người khó khăn.

Việt Nam đã và đang nâng cấp khả năng phòng chống dịch bệnh, không còn là công việc mang tính ngắn hạn và địa phương, mà sẽ trở thành một chương trình tổng thể, dài hạn và quốc gia. Chính phủ cũng đang tập trung đầu tư cho chính sách đầu tư cho thiết bị y tế, dược phẩm, sinh học dịch tễ, phát triển đầy đủ hệ thống y tế dự phòng và y tế tuyến cơ sở, giảm bất bình đẳng về chăm sóc y tế, nhất là về chất lượng khám bệnh.

Sau cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã làm tăng uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, sự công khai và minh bạch cũng như sự giải trình, cung cấp thông tin liên tục cho người dân đã trở thành thương hiệu cho Việt Nam. Bên cạnh đó, lòng tin và sự hợp tác của người dân cũng phải được nhắc đến như một yếu tố quan trọng.

Việt Nam đã và đang nâng cấp khả năng phòng chống dịch bệnh

Việt Nam là một địa điểm được nhiều nhà đầu tư ngoại quốc ưa chuộng vì người lao động thông minh, kiên nhẫn, chịu khó làm việc và chi phí thấp. Những ưu điểm này đã tạm thời lấp đi những khuyết điểm như cơ sở giao thông, hạ tầng dịch vụ điện nước còn yếu, cơ chế quản trị và vai trò của Chính phủ còn nặng nề, thiếu hụt các chuyên viên hay kỹ sư có tay nghề cao, cần được cải thiện nhiều hơn trong tương lai.

Đây là cơ hội để chúng ta bước tiếp tạo ra sự khác biệt bằng việc củng cố và xây dựng một nền văn hóa tự trọng, tôn trọng sự thật, con người hành xử văn minh và nhân văn. Từ đó hình thành một nền kinh tế thị trường lấy sự trung thực, sáng tạo và uy tín làm nguyên tắc hành xử, hình thành một nền giáo dục nhân bản và khai phóng.

Ý thức hệ về sinh mạng và hạnh phúc con người sẽ là ý thức hệ xứng đáng được đất nước Việt Nam theo đuổi. Quyền lợi dân tộc và quốc gia tự khắc được đặt lên hàng đầu. Nền kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ phát triển bất ngờ, bên cạnh đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí vượt qua mọi thách thức để chào đón những cơ hội lớn./.

Bảo Châu

Ý kiến của bạn