Bắc Ninh: Đổi mới, hoạt động hiệu quả và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân

Chủ nhật, 10/10/2021 14:10 (GMT+7)

Vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã ký và ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030”.

Ảnh minh họa

Với mục tiêu nhằm giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của tỉnh, cùng nguồn vốn đầu tư, mở rộng và áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh từ Quỹ HTND các cấp. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Quỹ từ 10 tỷ đồng trở lên/năm và từ 15 tỷ đồng trở lên/năm ở giai đoạn 2026-2030. Ngân sách cấp huyện từ 300 triệu đồng trở lên/đơn vị/năm; ngân sách cấp xã từ 10 triệu đồng/đơn vị/năm.

Dự kiến đến năm 2030, nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh ước đạt 250 tỷ đồng trở lên. Trong đó: Nguồn cấp tỉnh quản lý ước đạt 200 tỷ đồng trở lên; nguồn cấp huyện ước đạt 35 tỷ đồng trở lên (mỗi đơn vị quản lý từ 3-5 tỷ); nguồn cấp xã ước đạt 15 tỷ đồng trở lên (mỗi đơn vị cấp xã đạt 100 triệu đồng trở lên).

Đối tượng được vay vốn từ Quỹ HTND bao gồm: hộ hội viên, nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh; Tổ hợp tác, HTX nông nghiệp có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với Hội về việc hỗ trợ nông dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Và các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội đồng nhân dân Việt Nam (đối với nguồn vốn Trung ương ủy thác); sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh (đối với nguồn vốn do ngân sách tỉnh ủy thác).

Nguồn vốn Quỹ HTND áp dụng 02 loại thời hạn cho vay (cho vay ngắn hạn với các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng và cho vay trung hạn với các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng). Mức vay tối đa đối với hộ vay là 100 triệu đồng/hộ; quy mô cho vay dự án nhóm hộ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

UBND tỉnh giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy để quản lý, duy trì hoạt động của Quỹ HTND các cấp theo đúng quy định; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Quỹ các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác cho vay và quản lý sử dụng vốn vay, nhất là lồng ghép với các hoạt động tư vấn, dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT. Làm tốt vai trò là cầu nối trong “liên kết 6 nhà”, tạo liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị...

Mộc Thảo

Ý kiến của bạn