An Giang: Chuyển mình phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập

Thứ 5, 24/09/2020 13:09 (GMT+7)

VNHN - Những năm gần đây, An Giang đã nỗ lực thực hiện, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại,… kết hợp với việc phát huy tối đa lợi thế, khai thác thế mạnh, tiềm năng của địa bàn. Do đó, tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2020 – 2025, góp phần tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, An Giang là một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế được đánh giá có nhiều cuộc khủng hoảng và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, với những cải cách từ bên trong, áp dụng các chính sách đa dạng hóa về kinh tế, thương mại, đầu tư, những năm gần đây tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đưa địa bàn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế nước nhà và toàn thế giới.

Trong 5 năm qua, An Giang chú trọng đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân phục vụ công tác lãnh đạo, cán bộ nông nghiệp, cán bộ khoa học – công nghệ, gắn liền với hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, khởi nghiệp. Cùng với đó, địa bàn cũng đã triển khai nhiều phương án tích cực về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao uy tín, trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp đầu tư khởi nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Tỉnh cũng chú đầu tư vào công nghiệp chế biến, ứng dụng khoa học – công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp với các ngành trọng điểm như lúa gạo, thủy sản, rau màu,… khẳng định vai trò nền tảng kinh tế của An Giang.

An Giang hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, tạo bước chuyển mình phát triển trên nhiều lĩnh vực (Ảnh: Internet)

Cụ thể, quy mô nền kinh tế năm 2020 của tỉnh An Giang đạt 89.362 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực I chiếm 32,86%, khu vực II chiếm 14,4%, khu vực III chiếm 49,09%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng.

Về thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh An Giang vẫn trên đà phát triển mạnh, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, năm 2020 chiếm 49,09%, tăng 5% so với năm 2015. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật cũng được tập trung đầu tư mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống của toàn dân.

Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ và doanh thu hàng hóa đạt khoảng 502 tỉ đồng tăng 17,1% so với giai đoạn 2010 – 2015. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,181 tỷ USD, bước chuyển mình nhảy vọt này đã đưa các sản phẩm hàng hóa An Giang có mặt trên 105 quốc gia.

Tỉnh An Giang đã và đang thực hiện tốt các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội, đây là tiền đề để kinh tế - xã hội tỉnh An Giang phát triển đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho nhân dân và từng bước chuyển mình trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguyễn Hoàng Mộng Nam

Ý kiến của bạn