23/06/2024 lúc 17:28 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Vĩnh Phúc tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của địa phương bằng cách phát triển nông nghiệp công nghệ cao với chủ trương và hành động đúng đắn, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tiến trình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nông nghiệp công nghệ cao với chủ trương và hành động đúng đắn.

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 28 về việc triển khai Nghị quyết số 19. Trong đó, đề ra các mục tiêu cụ thể và định hướng, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả; khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích tự nhiên trên 123.600ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 73,7% diện tích tự nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Bắt nhịp với tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, nông dân thời 4.0 của Vĩnh Phúc đã mạnh dạn thay đổi nhận thức, chủ động tìm tòi, nâng cao kiến thức, tiếp thu tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để tiệm cận với nền nông nghiệp thông minh gắn liền với chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giúp nông dân không phải ghi chép nhật ký sản xuất thủ công như trước đây, mà chỉ cần kiểm tra theo số liệu được cập nhật đầy đủ trên máy tính hoặc điện thoại thông minh chờ ngày sản xuất và thu hoạch theo đúng quy trình.

Theo định hướng chung, tỉnh đã tạo điều kiện về cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; khuyến khích phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao… Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2023, Vĩnh Phúc đã thực hiện hỗ trợ VietGAP cho 92 cơ sở áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và 1 cơ sở áp dụng mô hình nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt. Trong số đó, có 19 cơ sở sản xuất rau, quả; 64 cơ sở chăn nuôi; 9 cơ sở thủy sản. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong những năm tới.

Với chủ trương và hành động đúng đắn, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tiến trình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tỉnh đã hình thành vùng sản xuất rau an toàn với tổng diện tích trên 4.800ha tại 71 xã, phường, thị trấn và nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ khác tại các huyện Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Đảo, Yên Lạc, Tam Dương, Sông Lô…

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng so sánh với tiềm năng, lợi thế đang có thì việc làm chủ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số của đa số nông dân Vĩnh Phúc hiện vẫn gặp không ít khó khăn do diện tích đất sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tập quán, ý thức sản xuất của người dân còn tự do, thiếu liên kết, nguồn lực đầu tư hạn chế…

Trong định hướng phát triển từ nay đến năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định chuyển đổi số chính là chìa khóa quan trọng giúp nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất. Từ đó, hướng tới phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.