Doanh nghiệp số - doanh nhân số: Xu thế phát triển tất yếu của đất nước và của thời đại

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất (10/10/2022) và kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2022), sáng 8/10, Tạp chí Việt Nam hội nhập - Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức Chương trình Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số trong phát triển doanh nghiệp” - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hội nhập tiêu biểu. VNHN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập.

Video khác