Chuyển đổi số - Cả nước nói, ai cũng nói, không nói là lạc hậu

Trong Chương trình Tọa đàm khoa học “Chuyển đổi số trong phát triển doanh nghiệp” - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hội nhập tiêu biểu do Tạp chí Việt Nam hội nhập, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức ngày 8/10 vừa qua, VNHN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.