23/07/2024 lúc 12:06 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên (Yên Bái): Phấn đấu vì một Văn Yên không còn hộ nghèo

Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xóa đói giảm nghèo mà huyện Văn Yên đã thực hiện thời gian qua. Năm 2024, với mục tiếu đạt ra là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Văn Yên không còn người nghèo”.
Các hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp được hỗ trợ lợn giống.

Huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua “ Dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo ” để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo, hướng đến một Văn Yên phồn vinh, hạnh phúc, không có người nghèo, không còn cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.

Năm 2024, toàn huyện hiện còn 2.489 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,93%; 1.167 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,25%, tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chỉ còn chiếm 1,4% tổng số hộ nghèo toàn huyện... Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công tiêu chí nghèo đa chiều trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024. Đồng thơi thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 61- của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trung tuần tháng 2/2024, Huyện Văn Yên phát động  Phong trào thi đua, “Dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo” nhằm để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn  công tác giảm nghèo , đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của từng hộ nghèo, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong từng dòng họ, từng thôn để hỗ trợ giúp hộ nghèo cả về tinh thần, vật chất, kiến thức để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Văn Yên không còn người nghèo”.

Các địa phương ký kết thực hiện phong trào Thôn không còn hộ nghèo, dòng họ không còn hộ nghèo.

Đồng chí Lã Thị Liền – Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết : “ Phong trào này sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, hạn chế tối đa các hộ nghèo mới phát sinh và các hộ tái nghèo, tái cận nghèo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều năm 2024 của huyện là 4,3%;  Phấn đấu đến cuối năm 2024 toàn huyện có 6 thôn và 8 dòng họ không còn hộ nghèo. Trọng tâm là tuyên truyền vận động, với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, khơi dậy tinh thần, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; tiếp tục duy trì và mổ rộng phong trào “tự nguyện đăng ký thoát nghèo” trên địa bàn huyện; Thực hiện lồng ghép có các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, kết nối, giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Phát huy tính chủ động sáng tạo của từng dòng họ, từng thôn, từng xã trong việc giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội vào thực hiện mục tiêu, giảm nghèo.

Niềm vui được mùa lúa của đồng bào Mông.

Là 1 trong số 20 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, gia đình chị Nguyễn Thị Bảy không có đất sản xuất, hai vợ chồng là lao động tự do, nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống gia đình nhiều khó khăn. Khi địa phương phát động phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, gia đình chị đăng ký tham gia với quyết tâm thoát nghèo. Chị Bảy chia sẻ: "Hiện tại cuộc sống của gia đình cũng không dư giả gì, nhưng 2 vợ chồng còn trẻ, còn khỏe nên xác định không thể mãi đói nghèo. Tham gia phong trào thi đua của địa phương, gia đình tôi được hỗ trợ 2 con lợn giống, đây là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Gia đình tôi quyết tâm sẽ là hộ đầu tiên trên địa bàn xã có đơn xin thoát nghèo trong năm 2024”.

Trên địa bàn xã Tân Hợp hiện có 7 dòng họ tại 6 thôn. Trong các dòng họ còn 30 hộ nghèo (chiếm 48,3% sô hộ toàn xã). Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, 100% dòng họ, thôn không phát sinh hộ nghèo; 100% hộ nghèo thoát nghèo (đối với các dòng họ có dưới 5 hộ nghèo); giảm từ 60% - 70% hộ nghèo (đối với các dòng họ có từ 5 hộ nghèo trở lên). Đồng chí Triệu Đình Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho hay: "Để thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, xã đã tiến hành ký kết hưởng ứng và thực hiện phong trào "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” với đại diện các dòng họ, thôn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai phong trào, chúng tôi đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ người dân bằng các phương thức hỗ trợ cây, con giống. Xã cũng sẽ liên kết với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo về tư liệu sản xuất cũng như để người dân tiếp cận được các nguồn vốn. Đối với các hộ không có đất sản xuất, chúng tôi định hướng để người dân tham gia lao động tại các thị trường nước ngoài, tăng thu nhập cho gia đình”.

Mùa vàng của đồng bào Mông Khe Táu.

Dòng họ Giàng ở xã Nà Hẩu cũng còn 20 hộ nghèo. Khi huyện phát động phong trào "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, các gia đình trong dòng họ đã thống nhất tham gia. Anh Giàng A Giáo - Trưởng dòng họ Giàng ở xã Nà Hẩu thông tin: "Sau khi chính quyền địa phương phát động phong trào giảm nghèo, tôi đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong dòng họ thay đổi nhận thức, phát huy nội lực của dòng họ, động viên khuyến khích con em nỗ lực tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Song trùng với phong trào thi đua “ Dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo’” mà huyện Văn Yên đã phát động. Văn Yên đã và đang thực hiện tốt chủ trương đồng hành, trợ lực cùng người dân thoát nghèo. Năm 2024, huyện Văn Yên đã phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức bằng những hình thức đa dạng, phong phú,  phù hợp, sát thực tiễn hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Theo đó, trong năm 2024, các đồng chí trong ban thường vụ, Ban chấp hanh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức  được phân công giúp đỡ 151 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương thoát khỏi ngưỡng nghèo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát thực tế. Hiện tại cá nhân các đồng chí trong ban thường vụ, Ban chấp hanh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân, năm bắt nguyện vọng lựa chọn những hộ khó khăn về kinh tế để giúp họ ổn định cuộc sống.  Mặt khác chú trọng khảo sát nguyên nhân, thực trạng của từng hộ nghèo, tiến hành xây dựng nội dung, cách giúp đỡ phù hợp theo từng đối tượng như hỗ trợ vốn, vật nuôi, định hướng việc làm nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đồng thời kêu gọi, huy động sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ trong cơ quan, đơn vị cũng như của các nhà hảo tâm để giúp đỡ các hộ nghèo. Sự trợ lực này sẽ giúp cho 151/ 1.254 hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện có thêm điểm tựa, có thêm động lực để phấn đấu, tích cực lao động sản xuất, vươn lên từng bước phát triển kinh tế, tiến đến thoát nghèo bền vững.

Thực tế cho thấy, những năm qua, huyện Văn Yên đã đặc biệt coi trọng công tác giảm nghèo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhiều giải pháp cụ thể, hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,93%, hộ cận nghèo còn 3,25% theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xóa đói giảm nghèo mà huyện Văn Yên đã thực hiện thời gian qua. Năm 2024, với mục tiếu đạt ra là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Văn Yên không còn người nghèo”. Phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo được xác định là phong trào trọng tâm trong lộ trình đưa huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024. Đến nay, toàn huyện đã có 25 dòng họ và 25 địa phương đã ký giao ước thi đua. 10 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp được UBND huyện tặng mỗi hộ 2 con lợn giống. Toàn huyện đã có 10 thôn và 15 dòng họ ở tất cả các địa phương trong huyện đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo” với việc chủ động đầu tư phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, phát huy lợi thế, tiềm năng và nỗ lực, tự giác vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể và cộng đồng xã hội với các hình thức giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo phù hợp. Đặc biệt, sự vào cuộc của các dòng họ, các thôn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo của chính những hộ gia đình nghèo, để không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Chúng tôi tin tưởng, phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” sẽ được lan tỏa rộng khắp, đi vào cuộc sống và thực sự có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025”.

Công cuộc giúp người dân giảm nghèo bền vững vẫn còn đó nhiều gian nan, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành bằng nghĩa tình, trách nhiệm của cộng đồng, sự chung sức, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các thôn, dòng họ trong hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo và hơn hết là ý chí, nghị lực tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, cận nghèo, tin rằng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, hường tới mục tiêu “Vì một Văn Yên không còn người nghèo”.

Đoàn Tuấn