25/07/2024 lúc 22:32 (GMT+7)
Breaking News

Vận tải hành khách hàng không trở lại ấn tượng sau 11 tháng đầu năm 2022

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng vận chuyển hành khách 11 tháng đầu năm 2022 là lĩnh vực hành không với mức tăng hơn 218%.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, vận chuyển hành khách tháng 11/2022 ước đạt 283,6 triệu lượt khách, tăng 132,3% so với cùng kỳ, lũy kế 11 tháng ước đạt 3.350 triệu lượt khách, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2021. Luân chuyển hành khách tháng 11 ước đạt 12,5 triệu HK.km tăng 206,5% so với cùng kỳ, lũy kế 11 tháng ước đạt 155,4 tỷ HK.km tăng 71,4% so với cùng kỳ.

Dẫn đầu tỉ lệ tăng trưởng về vận chuyển hành khách trong 11 tháng năm 2022 là ngành hàng không (+218,2%), tiếp đó lần lượt là đường sắt (+198,1%), đường biển (+57,7%), đường bộ (+47,8%), đường thủy (+43,5%).

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng vận chuyển hành khách 11 tháng đầu năm 2022 là lĩnh vực hành không với mức tăng hơn 218%.

 

Sản lượng vận tải hàng hóa tháng 11 ước đạt 182,5 triệu tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2021, lũy kế 11 tháng ước đạt 1.832 triệu tấn, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Luân chuyển hàng hóa tháng 11 ước đạt 41 tỷ tấn.km, tăng 29,8% so với cùng kỳ, lũy kế 11 tháng ước đạt 402 tỷ tấn.km, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vận chuyển hàng hóa 11 tháng các ngành lần lượt là đường biển (+29,2%), đường thủy (+28,9%), đường bộ (+23,2%), đường sắt (+3,6%), hàng không (+2,9%).

Để tăng cường khả năng vận tải trong dịp cuối năm, mới đây Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Bên cạnh đó phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025.

Tập trung rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm ATGT các lĩnh vực; tăng cường xử lý xe dù, bến cóc, xử lý xe quá tải trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về TTATGT, nhất là trong những tháng cuối năm 2022.

Nguyễn Lâm