19/05/2022 lúc 12:14 (GMT+7)
Breaking News

Trường chính trị tỉnh Sơn La: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo “mục tiêu kép”

Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” trường Chính trị tỉnh Sơn La luôn nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” trường Chính trị tỉnh Sơn La luôn nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

 

Nhà trường tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và sơ kết công tác nghiên cứu của giảng viên giai đoạn 2018-2021.

Trường Chính trị tỉnh Sơn La thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Hiện, trường có 50 cán bộ (13 giảng viên chính, 23 giảng viên) viên chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000. 

Công tác thi đua, khen thưởng được nhà trường xác định là mục tiêu, biện pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác dạy và học của giảng viên, học viên nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã  lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc; chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, duy trì chế độ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tháng để bình xét, phân loại thi đua. 

Đầu năm 2021, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa nhà trường, công đoàn và các cá nhân, các tập thể khoa, phòng; đồng thời đăng ký thi đua với Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh năm 2021. Qua đó, các khoa, phòng, công chức, viên chức đã cam kết chấp hành tốt giao ước thi đua, chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức của Nhà trường, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết không vi phạm an toàn giao thông, phấn đấu cơ quan không có người vi phạm tệ nạn xã hội.

Nhà trường đã cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch, văn bản liên quan và thực hiện triển khai các phong trào thi đua “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, “Đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025.

Từ đầu năm đến nay, Trường chính trị tỉnh Sơn La đã đánh giá, xếp loại 441 lượt công chức, viên chức và 45 lượt khoa, phòng. Kết quả, 25/45 lượt khoa, phòng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75 lượt công chức, viên chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khen thưởng đối với 52 học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho cán bộ, viên chức nhà trường - Nguồn Baosonla.org.vn

Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, tổng kết công tác của Cụm Thi đua các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc. Làm tốt công tác bình xét thi đua hàng tháng đối với viên chức, công chức và khen thưởng đối với học viên.   

Đồng thời tổ chức thực hiện và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của trường: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hướng tới từng bước xây dựng Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn”. “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện “Quy định về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Sơn La”, “Vệ sinh cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”. Đẩy mạnh thi đua, thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua đặc biệt: “Đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tham gia cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025.

Song hành với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, đánh giá bình xét thi đua. Phát hiện kịp thời, biểu giương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập