14/07/2024 lúc 21:52 (GMT+7)
Breaking News

Trung gian thanh toán, bước tiến mới vì lợi ích người dùng ETC

Ngày 24/8/2022, Bộ GTVT có văn bản trả lời, hướng dẫn VETC thủ tục cần thiết để nâng cấp Tài khoản giao thông (TKGT hay Tài khoản ETC) thành Trung gian thanh toán (TGTT).

Theo Bộ GTVT, việc bổ sung tính năng trung gian thanh toán cho tài khoản giao thông là phù hợp quy định tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTG cũng như xu thế phát triển hệ thống giao thông minh.

Đồng thời Bộ GTVT cũng hướng dẫn VETC trình tự và thủ tục cần hoàn thiện để đáp ứng các quy định chuyên ngành của Bộ GTVT cũng như quy định liên quan đến TGTT.

Bộ GTVT cho rằng, việc bổ sung tính năng trung gian thanh toán cho tài khoản giao thông là xu thế phát triển hệ thống giao thông minh.

Đại diện VETC, ông Nguyễn Danh Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty cho biết: “Ứng dụng thanh toán số vào giao thông thông minh là xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu vì đặc tính hoạt động giao thông cần an toàn, nhanh chóng và chính xác. VETC nỗ lực nâng cấp và bổ sung tính năng TGTT cho TKGT và phát triển ví điện tử để mang lại nhiều lợi ích vượt trội đến khách hàng”.

Theo lộ trình, VETC sẽ tích cực làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để sớm hoàn thành và đưa TGTT, ví điện tử vào hoạt động. Thời gian để hoàn thành chức năng TGTT và ví điện tử dự kiến 6-9 tháng. 

VETC cho biết, với 3,7 triệu xe đã được dán thẻ ETC và kích thoạt TKGT, chiếm khoảng 82% trên tổng số 4,5 triệu xe cả nước, phương án nâng cấp TKGT thành TGTT và ứng dụng công nghệ thanh toán số, ví điện tử được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng ETC.

Trước đó, ngày 18/8/2022 VETC, trong công văn đề xuất Bộ GTVT, VETC trình bày 3 mục tiêu quan trọng của  phương án nâng cấp TKGT thành TGTT.

Theo VETC, việc chuyển đổi sẽ đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản ETC, mỗi cá nhân có thể sở hữu 1 ví điện tử trực tiếp của riêng mình, bên cạnh chi trả phí giao thông tài khoản ETC được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác.

Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC, bên cạnh tuân thủ quy định chuyên ngành của Bộ GTVT về hoạt động ETC, TKGT còn phải tuân thủ quy định giám sát của Ngân hàng Nhà nước về trung gian thanh toán, tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản ETC.

Đặc biệt, việc này sẽ giúp khai thác hiệu quả hạ tầng ETC đã có để triển khai dịch vụ thanh toán, theo đúng Nghị quyết của Bộ chính trị, Quốc hội,…

“Xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác hiệu quả hạ tầng đã có để triển khai các dịch vụ thành toán cho người dân với chi phí thấp”, VETC nhấn mạnh.

Nguyễn Lâm