27/09/2023 lúc 16:10 (GMT+7)
Breaking News

Tổng công ty Công trình đường sắt dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu

Ngày 4/11 tới đây, CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu.

Theo đó, CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,6469, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 0,6469 cổ phiếu. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 11/11 đến ngày 19/12/2022, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 11/11 đến ngày 22/12/2022.

Nếu phát hành thành công, Công trình đường sắt sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 154,57 tỷ đồng lên 254,57 tỷ đồng.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu; và bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính của RCC là Vận tải hàng hóa đường sắt, Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Công ty đã đưa cổ phiếu RCC giao dịch trên UPCoM từ đầu tháng 12/2016 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/CP.

Trên thị trường, cổ phiếu RCC đứng yên tại mức giá 40.000 đồng/CP trong hơn 2 tháng qua. Như vậy, lượng cổ phiếu phát hành thêm có mức giá chỉ bằng 1/4 thị giá của RCC.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022, 6 tháng đầu năm Công ty ghi nhận doanh thu hơn 208,95 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm tới gần 65%, chỉ đạt hơn 785 triệu đồng.

Giải trình về lợi nhuận 6 tháng năm 2022 giảm mạnh so với 6 tháng năm 2021, Công trình đường sắt cho biết, do lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2022 giảm xấp xỉ 6 tỷ đồng, đồng thời trong kỳ doanh nghiệp không có khoản doanh thu hoạt động tài chính từ hoạt động đầu tư nên chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính đã giảm hơn 7,24 tỷ đồng.

Thanh Bút