08/12/2023 lúc 03:16 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh Nam Định và Học viện Nông nghiệp trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM

VNHN - Ngày 12/3/2019, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ðoàn cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ðức Viên, Giám đốc Học viện làm Trưởng Ðoàn về trao đổi, khảo sát kết quả và kinh nghiệm của tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

VNHN - Sáng 12/3/2019, đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Định đã có buổi làm việc với Ðoàn cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ðức Viên, Giám đốc Học viện làm Trưởng Ðoàn về trao đổi, khảo sát kết quả và kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đ/c Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định phát biểu đánh giá kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 Dự buổi làm việc có Lãnh đạo các sở, ngành và Lãnh đạo một số huyện tiêu biểu thành công trong xây dựng NTM của tỉnh Nam Định. Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã báo cáo khái quát chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, những kết quả xây dựng NTM đã đạt được. Cụ thể, tỉnh Nam Định đã triển khai ngày một sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Nhiều huyện với quyết tâm và cách làm sáng tạo đã về đích chương trình xây dựng NTM sớm hơn dự kiến. Ðến 31-12-2018, toàn tỉnh Nam Định có 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (trong đó giai đoạn 2016-2018 có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới), bình quân đạt 19 tiêu chí/xã, tăng 2,8 tiêu chí/xã so với năm 2015; 7/10 huyện đạt chuẩn NTM, trong đó huyện Hải Hậu đạt chuẩn từ năm 2015, các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy đạt chuẩn năm 2017, huyện Vụ Bản được công nhận đạt chuẩn NTM và thành phố Nam Ðịnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Hiện nay, huyện Ý Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đề nghị Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực có 100% số xã và 9/9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn NTM, đang tập trung lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Hải Hậu đang triển khai thực hiện Ðề án xây dựng thí điểm mô hình huyện NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2023.

 Qua chương trình xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được chỉnh trang, nâng cấp; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; dân chủ cơ sở được tăng cường; ý thức trách nhiệm làm chủ của người dân nông thôn được nâng cao. Công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định chủ trương, phương pháp, cách làm của tỉnh là đúng đắn và hiệu quả; đến nay tỉnh Nam Ðịnh vẫn được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đánh giá là điểm sáng, nằm trong tốp những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM.

 Trao đổi với Ðoàn đại biểu, ĐC Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Định khẳng định: Ðến nay tỉnh Nam Định chưa chính thức tổng kết nghiên cứu, phân tích các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công mà mới sơ bộ rút ra một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM của tỉnh Nam Định đó là không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên; chủ động, quyết liệt chỉ đạo, định hướng thống nhất cả hệ thống chính trị; tập trung huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân với phương châm “dân làm, dân hưởng”;  tỉnh Nam Định xác định bước đầu tiên là xây dựng quy hoạch và tạo bước đột phá bằng chương trình dồn điền đổi thửa kết hợp với huy động nhân dân hiến đất xây dựng hạ tầng, cảnh quan; kiên quyết kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung thiết lập sinh kế bền vững cho người dân theo hướng “ly nông bất ly hương”. Về các khó khăn trong chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn tiếp theo, ĐC Trần Văn Chung cho rằng, bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của tỉnh thấp, trong khi người dân có tư tưởng giữ đất gây khó trong tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao dẫn đến khó nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Các đại biểu trong Ðoàn công tác đã tập trung thảo luận về các ngành, lĩnh vực mà tỉnh Nam Định có tiềm năng, gợi mở hướng tư duy mới, cách làm mới để chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng giá trị thu nhập cho người dân nông thôn. Ðể chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu, lộ trình đề ra, thông qua Ðoàn công tác tỉnh Nam Định cũng đề nghị: Chính phủ, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các bộ, ngành Trung ương tăng cường hỗ trợ, tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng NTM; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ðiều phối NTM Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tỉnh Nam Định thực hiện, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận các huyện đạt chuẩn NTM./.