20/05/2024 lúc 10:39 (GMT+7)
Breaking News

Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Vừa qua, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (USTH Innovation Hub - UIH). Nhằm nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, tạo ra môi trường để ý tưởng của sinh viên, giảng viên có thể phát triển và trở thành các giải pháp cụ thể có giá trị thực tiễn.

Mục tiêu và chức năng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là: Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại trường; hỗ trợ phát triển công nghệ và sản phẩm mới, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các học viện và ngành công nghiệp; tổ chức và triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.
Nhận thức được điều này, nhà trường đã đưa ra quyết định quan trọng bằng việc đưa tầm nhìn của nhà trường trong Kế hoạch chiến lược đến năm 2023 phù hợp với các chiến lược quốc gia như Chương trình Quốc gia 844 về “Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2025”, Chương trình quốc gia 1655 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Việc ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp được coi là một bước tiến quan trọng trong chiến lược của nhà trường trong việc thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong bối cảnh thế giới đang có những sự thay đổi nhanh chóng, sự quan trọng của đổi mới sáng tạo và văn hóa khởi nghiệp cần phải được đề cao. Đây là một nguồn lực để thúc đẩy xã hội phát triển, khiến các nền kinh tế thay da đổi thịt và cho phép các cá nhân tự tạo ra số phận của chính mình.

Với mục tiêu chính của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp được xác định rõ ràng và tập trung. Hy vọng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sẽ trở thành một chất xúc tác cho việc phát triển các công nghệ, các sản phẩm khoa học mới, giúp rút ngắn khoảng cách giữa học thuật và lĩnh vực doanh nghiệp. Sự hợp tác giữa hai mảng này không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu mà còn giúp trường tiến gần hơn đến các ứng dụng triển khai trong thực tế.  Đây không chỉ là nơi dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường, mà chính là nơi thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp, các trường đại học khác, thu hút nhân tài,…

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được kỳ vọng mang đến nhiều lợi ích, không chỉ góp phần vào sự phát triển của nhà trường mà còn đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 với động lực chủ yếu dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 3 nội dung chiến lược là hệ thống thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các trường đại học, cao đẳng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; trong đó, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, thương mại hóa những kết quả nghiên cứu của các viện, trường. Từ đó, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên, kết nối nhu cầu giữa nhà trường và doanh nghiệp.
Hiện nay, các trường đại học đi đầu trong đổi mới thông qua việc thực hiện các sứ mệnh cụ thể. Đó là: Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng thích hợp thông qua giảng dạy; thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao kiến thức, công nghệ mới, cung cấp kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Đổi mới sáng tạo cũng đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học trong nước và trên thế giới.

Nhật Vũ