18/04/2024 lúc 04:37 (GMT+7)
Breaking News

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/09, tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về thúc đẩy kinh tế số TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững nhằm đẩy mạnh kinh tế số và xã hội số ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

TpHồ Chí Minh  đặt mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế số

Hội thảo được tổ chức do Sở Thông tin và Truyền thông Tp Hồ Chính Minh phối hợp với Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Báo Người Lao Động tổ chức.

Ngoài lãnh đạo và ban tổ chức hội thảo, hội thảo còn thu hút sự tham gia của lãnh đạo các trường, viện, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia…

Hội thảo sẽ tập trung bàn bạc, thảo luận các nội dung:

  1. Thực trạng kinh tế số ở Việt Nam nói chung và Tp.Hồ Chí nói riêng;
  2. Mô hình ứng dụng công nghệ số tiêu biểu thành công ở các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản lý
  3. Những thách thức và cơ hội phát triển kinh tế số tại Tp.Hồ Chí Minh.

Để đẩy mạnh kinh tế số và xã hội số trên địa bàn, giữa tháng 6-2023, UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch 2649 về triển khai thực hiện Quyết định 411/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội thảo cũng đề xuất cơ chế, chính sách hợp pháp, hợp lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ số góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình kinh doanh; giải pháp xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ, start-up và khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ, ứng dụng số…

Năm 2021, lần đầu tiên Tp Hồ Chí Minh đánh giá được đóng góp của kinh tế số trong GRDP trên địa bàn ở góc độ nghiên cứu khoa học là 15,38% .Năm 2022, tỉ lệ đóng góp của kinh tế số cho GRDP của thành phố ước đạt 18,66%.