13/08/2022 lúc 10:39 (GMT+7)
Breaking News

Thành ủy Tuyên Quang họp chuyên đề về xây dựng, phát triển thành phố trở thành đô thi loại I

Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kỳ chuyên đề đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 19-1-2017 của BCH Đảng bộ thành phố và lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kỳ chuyên đề đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 19-1-2017 của BCH Đảng bộ thành phố và lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên chỉ đạo hội nghị.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 37, diện mạo đô thị thành phố đã có những thay đổi tích cực và rõ nét. Thành phố đã tạo điều kiện để các tập đoàn kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại Vincomshophouse, Khách sạn Mường Thanh, Khách sạn Royal Palace, siêu thị Điện máy xanh... Thành phố hiện có 57 nhà hàng, 106 cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đến 31-12-2020, thành phố có 1.139 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 8.670,63 tỷ đồng. Thành phố đã xây dựng được 18 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có 6 tuyến đường phố chính đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. 100% tuyến đường giao thông trục xã, thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 99% hộ dân khu vực nội thành và 97,7% hộ dân khu vực ngoại thành được dùng nước sạch...

Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I đề ra mục tiêu là củng cố, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, phấn đấu hoàn thành 50% các tiêu chí của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể đối với từng nội dung như: về công tác quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh theo các giai đoạn 2021-2025, 2026-2030; về quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; huy động các nguồn lực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp các ý kiến vào nội dung của dự thảo Nghị quyết, chương trình phát triển đô thị và dự thảo Đề án đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị UBND thành phố và các phòng, ban chức năng thành phố tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, chương trình phát triển đô thị và dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; xem xét kỹ lại các câu từ để chỉnh sửa, bổ sung vào các nội dung của Nghị quyết, chương trình, đề án để khi ban hành đảm bảo tính chặt chẽ, cụ thể khi thực hiện.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập