27/01/2023 lúc 21:54 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Cam Ranh - hướng đến xây dựng phát triển đô thị du lịch, logistics

Cam Ranh được xác định là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, là đô thị công nghiệp, dịch vụ - du lịch, có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, Bắc tỉnh Ninh Thuận và Đông tỉnh Lâm Đồng. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định thành phố Cam Ranh phát triển thành đô thị du lịch – logistics.
Trụ sở UBND thành phố Cam Ranh.

Trao đổi với phóng viên Ông Ngô Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND Tp. Cam Ranh cho biết: Cam Ranh là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh của Quốc gia và cả khu vực. Trong những năm qua, thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương lân cận trong quá trình hội nhập quốc tế. Nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Phát triển thành phố Cam Ranh thành đô thị du lịch – logistics, trong thời gian tới, thành phố Cam Ranh sẽ tập trung chỉ đạo điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch, có kế hoạch điều chỉnh không gian đô thị hợp lý gắn với dự án Khu đô thị mới Cam Lâm, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hoá, gia tăng giá trị và hiệu quả; phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn; phối hợp với các sở, ban, ngành của Tỉnh đẩy mạnh triển khai cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biển, phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển, phát triển nghề cá với công nghệ tiên tiến hiện đại theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà…

Phát triển thành phố Cam Ranh thành đô thị du lịch – logistics.

Phấn đấu thực hiện mục tiêu trong phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp - XD đạt 60%, thương mại - dịch vụ đạt 31,7%, tỷ trọng ngành nông nghiệp đạt 8,3%. GIá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2010) tăng bình quân hàng năm 12,7%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hàng năm 15,7% (công nghiệp tăng 12,6%; xây dựng tăng 18,2%); giá trị ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân hàng năm 14,4%; giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản giảm bình quân hàng năm 2,4%.

Thành phố Cam Ranh và vùng phụ cận có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên biển; có công trình hạ tầng quan trọng là sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển Cam Ranh và hệ thống đường bộ kết nối với thành phố Nha Trang, tuyến quốc lộ 1A và các khu vực lân cận nên thuận lợi để phát triển nền kinh tế tổng hợp: công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông – lâm nghiệp – thủy sản.

Trước những thuận lợi đó, thành phố đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm phát triển các ngành có lợi thế tại địa phương trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, kinh tế biển và phát triển Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh.

Cung đường ven biển tuyệt đẹp nối sân bay Cam Ranh và Thành phố Nha Trang. 

Theo đó, Tập trung nguồn lực để điều chỉnh, bổ sung đồng bộ, hoàn chỉnh và thống nhất các quy hoạch để làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, kêu gọi đầu tư phát triển các ngành kinh tế; chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành của Tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để xúc tiến nhanh việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh, các cụm công nghiệp, hồ chứa nước Sông Cạn để phục vụ cho Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh và Cụm Công nghiệp Cam Thịnh Đông; Phối hợp với các trường dạy nghề tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế biển tại địa phương; Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầy đủ các chính sách đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp; triển khai chính sách khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN tiên tiến, đổi mới công nghệ, trang bị máy móc thiết bị hiện đại trong hoạt động sản xuất công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế biển...

Cam Ranh đang thực hiện xúc tiến nhanh việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng.

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ, mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, trước mắt là các dự án phục vụ phát triển các ngành kinh tế biển. Phối hợp với tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển hệ thống thương mại điện tử…

Quan tâm phát triển ngành thuỷ sản, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá tỉnh Khánh Hoà tại phường Cam Linh, nhằm tạo cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá tại địa phương và các vùng lân cận. Phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản ngoài biển trên Vịnh Cam Ranh, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hoá đối tượng nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Phối hợp quản lý chặt chẽ việc đóng mới, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản để giảm dần số tàu nhỏ khai thác ven bờ, đồng thời duy trì và củng cố số tàu lớn khai thác xa bờ. Phát triển các mô hình tổ chức kinh tế tập thể trong nghề khai thác, tổ chức các đội tàu theo nghề để khai thác có hiệu quả và giúp nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Ông Ngô Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND Tp. Cam Ranh.

Ông Ngô Hữu Hiền – Phó Chủ tịch UBND Tp. Cam Ranh nhấn mạnh: “Thành phố đang tập trung thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đặc biệt là mục tiêu xây dựng phát triển thành phố Cam Ranh thành đô thị du lịch – logistics theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị thì đối với chính quyền, các cấp, các ngành đã và đang thực hiện triển khai các nhiệm vụ, các giải pháp một cách trách nhiệm nhất, kịp thời nhất… Tuy nhiên thì quá trình thực hiện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đó thì địa phương vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như về nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, biến đổi khí hậu…”

Là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh của Quốc gia và trong khu vực, có căn cứ quân sự nên việc đầu tư phát triển kinh tế phải gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. Do đó, không thể thu hút đầu có vốn nước ngoài và triển khai một số dự án phát triển kinh tế trọng điểm trên địa bàn gặp vướng mắc liên quan đến quy định đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Nguồn vốn đầu tư phân cấp cho thành phố và đầu tư có mục tiêu của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm còn ít so với yêu cầu đặt ra. Diễn biến thời tiết ở địa phương ngày càng khắc nghiệt và thất thường, hạn hán, bão lũ, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi thường xuyên diễn ra, dịch bệnh Covid-19 đã tác động và làm sụt giảm nghiêm trọng sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Cam Ranh; các nhà đầu tư đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Nguyễn Hương - Mai Trinh

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập