16/07/2024 lúc 17:20 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Tổng sản phẩm ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 3,4%

Trong nửa đầu năm 2024, điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 14 trận thiên tai; giá thức ăn, thuốc thú y, vắc xin phục vụ chăn nuôi duy trì ở mức cao... đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển sản xuất nông nghiệp.
Trang trại nông nghiệp hữu cơ xã Quảng Hợp (huyện Quảng Xương) mang lại kinh tế cho người dân.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có bước phát triển và đạt kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng (VA) đạt 3,4%; sản lượng lương thực 893.717 tấn (vượt 0,6% kế hoạch); diện tích tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 4.091,8ha (đạt 66% kế hoạch); tỷ lệ che phủ rừng 53,75% (đạt 99,9% kế hoạch); tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 97,75% (đạt 99,74% kế hoạch), trong đó tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 63% (đạt 98,4% kế hoạch); có thêm 4 xã nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 34 sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị các đại biểu cũng nêu ra nhiều mặt khó khăn, đặc biệt là trong công tác xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao, việc đạt các tiêu chí đã khó việc duy trì các tiêu chí còn khó hơn; công tác tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư phát triển, quảng bá và xây dựng thương hiệu; đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử... được các đại biểu đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến, tìm phương án cải thiện, nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Mô hình kinh tế trồng Bưởi da xanh của người dân.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2024 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát nhiệm vụ thường xuyên, đột phá và tập trung giải quyết các điểm nghẽn được giao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, trước mắt tập trung tổ chức sản xuất vụ thu mùa theo kế hoạch và định hướng sản xuất vụ đông 2024 - 2025. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng.

Đối với ngành thủy sản, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả công tác thuỷ lợi, đê điều và phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Từ những kết quả đạt được, trên cơ sở đánh giá những khó khăn và thuận lợi đối với từng lĩnh vực của ngành cho thấy những nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm là rất lớn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phải bám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa Giai đoạn 2020 - 2025./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh