17/06/2024 lúc 18:21 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: 12 xã được công nhận NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Chiều 15/11, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Hội đồng thẩm định.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá trình bày Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Theo báo cáo, đợt thẩm định trình hội đồng xem xét lần này có 1 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận. Kết quả, 100% số phiếu thống nhất công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Thạch Long (huyện Thạch Thành), 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: xã Thiệu Viên, Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hoá), Đông Tiến, Đông Thịnh, Đông Phú, Đông Nam (huyện Đông Sơn), Nam Giang, Thọ Lộc, (huyện Thọ Xuân), Quảng Ngọc (huyện Quảng Xương); 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương), Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc). Riêng đối với xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương), Hội đồng thống nhất để đề nghị lần sau, ngay khi xã Quảng Ninh hoàn thành hạng mục Trạm Y tế xã theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Quang cảnh xã nông thôn mới kiểu mẫu Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng và sự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cũng như công tác kiểm tra các tiêu chí ở những xã tham gia thẩm định của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá.  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Chương trình xây dựng NTM cần được sự ủng hộ, thống nhất, hướng đến mục đích cuối cùng là vì người dân. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thanh Hóa là tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đứng trong top đầu cả nước, tuy nhiên số xã chưa đạt nông thôn mới ở miền núi vẫn còn nhiều, đây đều là những địa phương khó khăn, do đó thời gian tới, các địa phương cần tập trung, khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để giúp các địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời, những xã vừa được xét đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giao Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh trình hồ sơ Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận./.

Đỗ Thanh