17/06/2024 lúc 18:46 (GMT+7)
Breaking News

Techcombank chấm dứt hoạt động 2 Phòng giao dịch chỉ trong 1 ngày

Chỉ trong 1 ngày 29/03/2022, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã ra 2 Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động 2 Phòng giao dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương.

Cụ thể, ngày 29/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã có quyết định số 0201 về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Đông Triều Quảng Ninh (Techcombank Đông Triều).

Cũng trong ngày 29/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã có quyết định số 0201 về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Thành Đông Hải Dương (Techcombank Thành Đông).

" Cả 2 quyết định nêu trên được ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thay mặt Hội đồng quản trị ký.

Cả hai quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022, và kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, con dấu của các Phòng giao dịch nêu trên cũng chính thức hết hiệu lực sử dụng.

Ban Giám đốc 2 Chi nhánh, Ban giám đốc các Phòng giao dịch có trách nhiệm tiến hành hủy con dấu của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật và của Techcombank. Đơn vị và nhân có liên quan trong toàn hệ thống Techcombank chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Bút