24/06/2024 lúc 14:23 (GMT+7)
Breaking News

SeABank: Lãi trước thuế quý I hơn 1.300 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022 với mức lợi nhuận (theo quý) cao nhất từ trước tới nay.

Theo đó, tổng thu thuần quý I của SeABank đạt hơn 2.322 tỷ đồng, tăng 61,28% so với cùng kỳ năm 2021. Thu thuần từ dịch vụ đạt 274,21 tỷ đồng, tăng 122,65%.

Thu thuần ngoài lãi (NOII) tăng 126%, đạt 757,8 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống mức 28,32%, tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ở mức 1,64%.

Chốt quý I, SeABank báo lãi trước thuế hơn 1.306 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) mà ngân hàng này từng ghi nhận từ trước tới nay.

Tính tới ngày 31/3/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 231.222 tỷ đồng, tăng 19.558 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021.

Trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng này đã thực hiện chào bán thành công hơn 181,3 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng.

SeABank: Lãi trước thuế quý I hơn 1.300 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

SeABank vừa qua đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng 10%, huy động tăng ròng 22.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với cuối năm 2021.

Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng dự kiến tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021. SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Như vậy sau quý đầu năm, SeABank đã hoàn thành 26,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Một nội dung quan trọng khác được Đại hội đồng cổ đông SeABank thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua các hoạt động: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên của SeABank năm 2022 (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Mỗi cổ đông của SeABank sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP 2022, SeABank dự kiến phát hành 59,4 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Vân Anh