19/06/2024 lúc 10:47 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Trị: Thành lập khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá quy mô 214 ha

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án vào tháng 3/2021. Nay UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định thành lập Khu công nghiệp này.
Quảng Trị: Thành lập khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá quy mô 214 ha

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc thành lập Khu công nghiệp (KCN) Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, KCN Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của KCN 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 19/3/2071).

Trước đó, vào giữa tháng 3/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá.

Dự án được chấp thuận nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.

Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Trị có 3 KCN và 2 khu kinh tế (KKT) nằm trong quy hoạch phát triển các KCN, KKT ở Việt Nam là: KCN Nam Đông Hà, KCN Quán Ngang, KCN Tây Bắc Hồ Xá, Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và KKT Đông Nam Quảng Trị.

Trong đó, KCN Tây Bắc Hồ Xá là khu công nghiệp mới, có nhiều yếu tố và điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính chất của KCN Tây Bắc Hồ Xá là khu công nghiệp đa ngành tập trung với các loại hình công nghiệp: Cơ khí sửa chữa máy, lắp ráp điện tử, giày da, may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp chế biến nông lâm sản, kho hàng trung chuyển…

Anh Phạm