20/05/2024 lúc 10:32 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh 5 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Với 73,02 điểm, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 5 năm liên tiếp. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quảng Ninh là tỉnh duy nhất được xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế “Rất tốt”.
Diện mạo đô thị Hạ Long được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Hùng Sơn

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là kết quả của một quá trình kiên trì, nỗ lực liên tục, có kế thừa, đổi mới và phát triển về xây dựng chính quyền, quyết tâm tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để mở ra cơ hội mới cho phát triển, đồng thời chú trọng công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là các hành vi tham nhũng vặt, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Năm 2021, Quảng Ninh đã giảm 40-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của tỉnh là 1.387 thủ tục, tương đương 75% số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình 48% của cả nước.

Theo VCCI, cùng với Quảng Ninh, các tỉnh Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc lần lượt là những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong Bảng xếp hạng PCI 2021. Đây cũng là những địa phương có những chuyển biến rất tích cực trong phát triển kinh tế và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 theo đánh giá của các doanh nghiệp.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, đồng thời thúc đẩy hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, phục vụ ngày một tốt hơn người dân, doanh nghiệp.