24/05/2024 lúc 17:58 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Bình phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Quảng Bình thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thức được thế mạnh đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã có những chủ trương đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần phát triển du lịch Quảng Bình thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ảnh minh họa - Internet

1. Thực trạng phát triển du lịch Quảng Bình
Nhằm đưa du lịch phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định “ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”(1). Đây là sự phát triển mới trong chủ trương của Đảng bộ tỉnh với bước chuyển từ xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng ở nhiệm kỳ trước. Đại hội lần thứ XVI (2015), tiếp tục nhấn mạnh: “phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”(2), đồng thời xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đảng bộ đã tăng cường chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quan trọng để tập trung lãnh đạo phát triển du lịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 12-5-2017 về phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020 nhằm khai thác, phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch hài hòa với vùng, đất nước, bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp để phát triển du lịch trong giai đoạn này. Đồng thời, Đảng bộ chú trọng công tác tổng kết, đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục bổ sung, phát triển chủ trương, cơ chế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: “đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”(3) là một trong bốn đột phá lớn. Đồng thời, xác định nhiệm vụ: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng du lịch…..Đến năm 2025, khách du lịch đạt 07-08 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm 10-20%. Tăng mạnh tỷ trọng đóng góp của du lịch trong tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng các dịch vụ, phát triển du lịch đồng bộ và hiệu quả, tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam, là hình ảnh, thương hiệu của Việt Nam trên thị trường du lịch thế giới”(4). Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với sự thống nhất từ chủ trương đến hành động, du lịch Quảng Bình đã đạt được một số kết quả:

Thứ nhất, hoạt động kinh doanh du lịch ngày càng đa dạng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mặc dù có sự tác động tiêu cực của dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi trường biển (2016), nhưng với sự nỗ lực của các cấp, đăc biệt là ngành du lịch, lượng khách và doanh thu du lịch Quảng Bình không ngừng tăng lên, luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành kinh tế. Điển hình như giai đoạn 2006-2010, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình mới chỉ đạt trên 3 triệu lượt, nhưng giai đoạn 2011-2015, lượng khách đạt gần 9,2 triệu lượt, gấp trên 3 lần giai đoạn trước, dịch vụ du lịch chiếm 50,5% trong cơ cấu ngành kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16,3%. Giai đoạn 2016-2020, tổng số du khách đạt 19,7 triệu lượt, dịch vụ du lịch chiếm 48,9% trong cơ cấu ngành kinh tế. Đặc biệt, năm 2019, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, tổng lượt khách đạt trên 5 triệu và tổng thu đạt 5.600 tỷ đồng.

Cũng như các địa phương, khu vực khác trên cả nước và thế giới, du lịch Quảng Bình chịu tác động lớn của Đại dịch Covid 19. Năm 2020, tổng số khách du lịch chỉ đạt khoảng trên 1,8 triệu lượt, giảm 63% so với năm 2019, riêng khách quốc tế giảm tới 81%. Năm 2021, tổng lượt khách chỉ đạt khoảng 560 nghìn lượt, giảm 70% so với cùng kỳ, khách quốc tế giảm 90%(5). Doanh thu du lịch cũng sụt giảm nhanh chóng, năm 2020, tổng thu từ du lịch chỉ đạt khoảng 2.127 triệu đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ khi mở cửa trở lại du lịch sau đại dịch (15-3-2022) đến nay, thực hiện phương án mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới, du lịch Quảng Bình đã có những bước phục hồi mạnh mẽ. Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đạt khoảng trên 2 triệu lượt, gấp 3,5 lần so với năm 2021 (khách nội địa trên 1.9 triệu lượt, gấp 3,51 lần; khách quốc tế đạt trên 30 nghìn, gấp 5,4 lần). Cùng với đó, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.312,3 tỷ đồng, gấp 3,53 lần so với năm 2021. Những kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh du lịch đã đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, nhóm dịch vụ du lịch đóng góp 49,53%(6) trong cơ cấu kinh tế năm 2022. Những tháng đầu năm 2023, du lịch Quảng Bình tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ khi tổng số khách đạt 648.819 lượt, gấp 4,45 so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 733 tỷ đồng, gấp 4,37 lần so với cùng kỳ. Sự phát triển của du lịch đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, các hoạt động về phát triển du lịch tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao và các nguồn lực phát triển du lịch không ngừng tăng lên

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh đã thể hiện sự kịp thời, sát sao, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về phát triển du lịch. Các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về du lịch được triển khai sâu rộng, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, lợi ích trong sự phát triển du lịch tăng lên. Công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, xây dựng văn hóa du lịch được đẩy mạnh. Từ khi thành lập Sở Du lịch Quảng Bình năm 2016 đến nay, hoạt động quản lý nhà nước về du lịch ngày càng chuyên nghiệp, như tập trung phổ biến chính sách mới của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, quy hoạch, xúc tiến, quảng bá du lịch; kiểm tra, giám sát, phổ biến pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính…nhờ vậy, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động về du lịch.

Công tác quy hoạch, hỗ trợ và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, hiện đại. Triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh về du lịch, đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch trong thực tiễn. Lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các địa phương liên quan đến du lịch. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Hiện nay, Quảng Bình có 27 dự án FDI với số vốn 1,12 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án lớn về du lịch.

Việc phát triển sản phẩm, đa dạng các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch ngày càng được chú trọng, đã góp phần quan trọng vào tăng lượng khách và số ngày lưu trú. Nhiều sản phẩm du lịch tiếp tục được đưa vào khai thác với các loại hình như khám phá tự nhiên, văn hóa - lịch sử,…đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm, các loại hình du lịch mới.
Hiện nay, toàn tỉnh có 30 sản phẩm du lịch đã đưa vào khai thác. Chất lượng các loại hình dịch vụ du lịch được tăng lên, nhiều cơ sở lưu trú hiện đại được đưa vào sử dụng, có 507 cơ sở lưu trú du lịch với 8.247 phòng, 16.000 giường. Các hình thức lưu trú theo du lịch cộng đồng như các nhà nghỉ, homestay, farmstay…không ngừng phát triển mạnh ở các địa phương Bố Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy với nhiều cơ sở đẹp.

Tỉnh có 32 đơn vị lữ hành du lịch với 20 đơn vị quốc tế và 12 đơn vị nội địa. Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch, thương mại, dịch vụ...cũng hoạt động sôi động, tiếp tục được đầu tư nâng cấp và mở rộng. An ninh du lịch luôn được bảo đảm, văn hóa du lịch dần được hình thành, ngày càng hướng tới văn minh, hiện đại.

Thứ ba, hình ảnh, thương hiệu, vị thế của du lịch Quảng Bình dần được khẳng định, định vị và không ngừng được nâng cao.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ngày càng có quy mô, được đầu tư về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, chuyên biệt hóa cho từng phân khúc thị trường và mang lại hiệu quả cao. Các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước được triển khai thường xuyên. Ngành du lịch đã đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin, quảng bá du lịch Quảng Bình đến với các du khách trong nước và ngoài nước. Tích cực tham gia các sự kiện, các ngày lễ lớn, các hoạt động kinh tế - văn hóa để lồng ghép, quảng bá, xúc tiến du lịch. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong nước cũng như quốc tế.

Đến nay, vị thế du lịch Quảng Bình tiếp tục được các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế đánh giá cao. Năm 2021, Quảng Bình xếp thứ 7 trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam của Hội đồng Tư vấn Du lịch phối hợp với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân. Năm 2022, Phong Nha - Kẻ Bàng được AFAR (Mỹ) vinh danh là 01 trong 39 điểm đến hàng đầu của thế giới; Hang Sơn Đoòng được giải thưởng uy tín CN Traveller vinh danh là 01 trong 7 kỳ quan thế giới; Hang Sơn Đoòng được giới thiệu trên trang chủ Google tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp cận trên 500 triệu lượt người, được báo chí, truyền hình trong nước, quốc tế truyền thông sâu rộng; Hoạt động “Khám phá các hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” được The Culture Trip chọn là 1 trong 6 hoạt động thú vị ở Việt Nam mà bất kỳ du khách nào cũng nên trải nghiệm một lần trong đời; chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới - The Travel ca ngợi Phong Nha của Việt Nam là điểm đến lý tưởng với vẻ đẹp hoang sơ, những hang động kỳ vĩ cùng nền văn hóa ẩm thực địa phương phong phú và là một trong những điểm đến không thể bỏ qua với du khách quốc tế khi tới Việt Nam. Tháng 2-2023, Phong Nha và Đồng Hới nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam, do du khách bình chọn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển du lịch còn một số hạn chế, bất cập và một số thách thức đặt ra:

Mặc dù thời gian qua đã có những bước phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh nhưng còn chậm và thấp so với giai đoạn trước. Mục tiêu đặt ra trong “giai đoạn (2021-2025), tổng số khách du lịch đạt từ 25-28 triệu lượt…tỷ lệ đóng góp của du lịch đạt 10-12% GRDP của tỉnh và góp phần đưa ngành dịch vụ đạt 50,5% trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn”(7), với kết quả đạt được sau gần 3 năm triển khai thì còn khiêm tốn.

Một số vấn đề nội tại về phát triển du lịch như công tác định hướng, dự báo trong phát triển du lịch còn chậm; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, đặc biệt là thiếu đội ngũ chuyên môn cao; cơ sở hạ tầng đã được chú trọng đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ và hiện đại; hoạt động kinh doanh lữ hành còn yếu do thiếu kinh nghiệm, chưa năng động… ; ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động xúc tiến quảng bá còn khiêm tốn; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, còn ít so với tiềm năng; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch dù đã có bước chuyển tích cực nhưng cần có sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản hơn, đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác quản lý nhà nước về giá, an ninh môi trường, văn hóa du lịch còn nhiều tồn tại. Thêm nữa, một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn như: nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khó phục hồi sau dịch; lực lượng lao động bị biến động lớn; nhiều khu vực, địa phương có tiềm năng phát triển du lịch nhưng còn vướng mắc bởi thủ tục pháp lý, xu hướng và thị hiếu du lịch có những thay đổi lớn đặt ra nhiều vấn đề mới trong phát triển du lịch…

Những bất cập, hạn chế trên dẫn đến du lịch Quảng Bình phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

2. Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, toàn dân vào quá trình phát triển du lịch.

Thời gian qua, với sự vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã kịp thời đề ra chủ trương mới phù hợp với thực tiễn địa phương. Chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, linh hoạt nhưng có trọng tâm, trọng điểm ở những khâu, điểm còn yếu và gặp nhiều vướng mắc nhằm từng bước tháo gỡ, đưa du lịch phát triển. Sự lãnh đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định đến sự phát triển của du lịch Quảng Bình, đóng góp quan trọng trong sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiện thực hóa mục tiêu đề ra, phải tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị; cần tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động số 01 để có những cơ sở khoa học tăng cường sự lãnh đạo trong thực tiễn thời gian tới; từng bước tháo gỡ một số vấn đề nội tại của ngành du lịch, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, kích cầu nhằm đón đầu và thu hút du khách trong những năm tới; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; tăng cường nghiên cứu, dự báo, xây dựng “kịch bản” và chuẩn bị nguồn lực chủ động ứng phó với các điều kiện khách quan ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Hiện nay, xu thế và thị hiếu du khách đang có sự thay đổi lớn sau đại dịch, vì vậy, cần nghiên cứu sự dịch chuyển này để có sự điều chỉnh các hoạt động du lịch hợp lý, thích ứng nhanh.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là “ý Đảng hợp với lòng dân”. Tuy nhiên, để biến du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững, cần khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân, trước hết là vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch để vận dụng chủ trương của Đảng bộ vào cuộc sống. Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần hành động của nhân dân, để mỗi người dân thực sự là “đại sứ”, là “chiến sĩ” trong phát triển du lịch.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong quản lý nhà nước về du lịch. Đào tạo cán bộ quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lich

Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh phổ biến Luật Du lịch năm 2017, các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch và củng cố hoạt động của Hiệp hội Du lịch Quảng Bình. Tăng cường công tác kiểm tra hành chính liên quan đến các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo vệ du khách.

Đối với nhân lực ngành du lịch, có cơ chế đặc thù để phục hồi và thu hút lực lượng lao động. Tăng cường hợp tác liên kết trong đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ giảng viên, đổi mới hình thức, phương pháp đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi lâu dài cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Huy động các nguồn lực tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và cộng đồng dân cư. Tăng cường cung cấp thông tin lao động, tổ chức các hoạt động khoa học về phát triển nguồn nhân lực...

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng và định vị thương hiệu. Đa dạng các sản phẩm du lịch, chú trọng các sản phẩm đặc trưng. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước. Chú trọng công tác hỗ trợ du khách. Phát triển và đa dạng hóa thị trường du lịch

Để phát triển du lịch, cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm du lịch, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng đã có như “khám phá, trải nghiệm tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”; chú trọng đến các sản phẩm du lịch cao cấp, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch khác như du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch đường sông, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội, du lịch MICE… Đặc biệt, xu thế hiện nay du khách thường chọn riêng lẻ theo hộ gia đình, nhóm nhỏ và chọn các sản phẩm nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên, văn hóa, con người vì vậy cần triển khai các khu nghỉ dưỡng, giải trí phù hợp với xu thế; hình thành các sản phẩm du lịch mùa đông nhằm giảm tính thời vụ…

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; tiếp tục xây dựng hệ thống du lịch thông minh qua không gian mạng; xuất bản các ấn phẩm du lịch với nhiều hình thức khác nhau dựa trên các nền tảng mạng xã hội, kênh truyền thông…

Chú trọng công tác hỗ trợ du khách bằng việc phát huy tối đa hoạt động của đường dây nóng, cung cấp đầy đủ thông tin, ấn phẩm, các chủ thể liên quan đến mọi hoạt động du lịch phải công khai số điện thoại đường dây nóng và giải quyết kịp thời, triệt để các kiến nghị của du khách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng xử văn minh trong các hoạt động du lịch đối với các hộ, đơn vị hoạt động du lịch.

Mở rộng thị trường khách du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ du lịch; nghiên cứu thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân khúc thị trường khách du lịch; chú trọng thị trường khách nội địa. Đối với thị trường khách quốc tế, cần duy trì các hoạt động quảng bá với các thị trường truyền thống, mở rộng hợp tác, xúc tiến thị trường khác có tiềm năng, thế mạnh…

Thứ tư, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng quy hoạch đồng bộ, bền vững. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch. Tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành chuỗi, vùng liên kết du lịch trong nước và quốc tế một cách chặt chẽ, ổn định và có tính hỗ trợ cao.

Tiếp tục triển khai các nội dung về phát triển du lịch trong bản Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch liên quan. Hoàn thiện các quy hoạch xây dựng và các quy hoạch phát triển du lịch khác, rà soát các quy hoạch có liên quan để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế...

Thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho phát triển du lịch trong đó ưu tiên hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, các khu vui chơi giải trí, hạ tầng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tiếp tục xây dựng, cải tạo, chỉnh trang hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh, nhất là một số khâu, điểm còn yếu. Xây dựng và triển khai chính sách về hỗ trợ, khuyến khích và quản lý đầu tư phát triển du lịch. Sớm hoàn thành các dự án đầu tư về cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, đặc biệt là các dự án động lực.
Liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thuộc “Con đường di sản miền Trung”, các tỉnh trên hành lang kinh tế Đông Tây, các tỉnh thuộc 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan… Phát huy có hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển du lịch đã ký kết, tìm kiếm liên kết mới. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) và các doanh nghiệp lữ hành lớn trong nước và khu vực để kết nối, chủ động, phát triển các sản phẩm du lịch mới...

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng không gian văn hoá du lịch văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Người dân Quảng Bình thân thiện, mến khách

Trong xu hướng ngày càng hướng đến du lịch xanh, hiện đại, bền vững, cần tiếp tục chú trọng đến hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng không gian văn hoá du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ hướng đến chuyên nghiệp, văn minh. Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển du lịch bền vững xanh - sạch - thân thiện đến toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả bộ “Quy tắc ứng xử văn minh và du lịch an toàn”, khẳng định du lịch Quảng Bình là điểm đến an toàn, chất lượng và mến khách, mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trong cơ sở kinh doanh du lịch…

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa du lịch, đưa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch Quảng Bình đến với bạn bè thế giới. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động du lịch.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng như hiện nay, văn hóa du lịch là “cầu nối quan trọng” đưa hình ảnh du lịch Quảng Bình đến với thế giới đồng thời là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch. Vì vậy, cần đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa du lịch thông qua các kênh, các hoạt động khác nhau như phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ xây dựng và triển khai Đề án phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình thông qua chương trình ngoại giao văn hóa, các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới. Phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại các nước để quảng bá, giới thiệu du lịch Quảng Bình…

Đồng thời, đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh. Phát triển toàn bộ các hoạt động du lịch trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và nền tảng công nghệ số như phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối, nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử, đặc biệt là quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch… Đó là những nội dung phù hợp với xu thế hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Bình.

_________________

(1) Đảng bộ tỉnh Quảng Bình: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, Đồng Hới, tháng 9-2010, tr.58.

(2) Đảng bộ tỉnh Quảng Bình: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Bình, 2015, tr.68

(3), (4) Đảng bộ tỉnh Quảng Bình: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Bình, 2020, tr.58, 64.

(5) Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Du lịch: Báo cáo số 872/BC-SDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch năm 2022

(6) Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình: Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(7) Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình: Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 22-01-2021 về thực hiện Chương trình hành động số 01-Ctr/TU ngày 09-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025.

ThS NGUYỄN VĂN GIANG

Trường Chính trị Quảng Bình

...