24/07/2024 lúc 03:49 (GMT+7)
Breaking News

Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT

Chiều 21/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Văn Thể - người vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm vào sáng cùng ngày để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973 (Quê quán: Từ Liêm, Hà Nội). Ông là Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ. Ông có thời gian dài công tác trong hệ thống ngân hàng và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Năm 2016, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cũng năm 2016 ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến tháng 7/2019, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 11/10/2020, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cũng trong sáng ngày 21/10, với 459/463 phiếu (chiếm 92,17%) tán thành, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Với 472/472 đại biểu (100% đại biểu có mặt tại hội trường) bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sỹ Thanh.

Nguyễn Lâm