27/05/2022 lúc 06:03 (GMT+7)
Breaking News

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh năm 2021

Năm 2021 đối mặt với những khó khăn, dịch bệnh, song đã ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lĩnh Toại (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới tư duy, cách làm, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

VNHN - Năm 2021 đối mặt với những khó khăn, dịch bệnh, song đã ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lĩnh Toại (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới tư duy, cách làm, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. 

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND xã đã kịp thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách của xã trong năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng dịch vụ, thủ công nghiệp và xây dựng lên 54%, giảm tỉ trọng nông nghiệp, thuỷ sản còn 27%. Tổng sản lượng lương thực 2.011,1 tấn. Thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 180 tỷ đồng. Tỉ lệ thu ngân sách tăng 2%. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 0,43%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%.

Công sở UBND xã Lĩnh Toại

Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 368,81ha, trong đó (vụ đông 15ha; vụ chiêm xuân 181,91ha; vụ mùa 171,90ha). Diện tích lúa cả năm là 317,21ha; năng suất bình quân 56,2 tạ/ha, sản lượng 1.783,1 tấn. Trong đó: diện tích lúa chiêm xuân 164,21ha, năng suất bình quân 62 tạ/ha, sản lượng 1.018,1 tấn; diện tích lúa vụ mùa 153ha, năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 765 tấn.

Diện tích trồng cây ngô cả năm: 47ha, năng suất bình quân 48,6 tạ/ha, sản lượng: 228,6 tấn. Trong đó ngô vụ đông 15ha, năng suất 42 tạ/ha, sản lượng 63 tấn; ngô vụ xuân 15,2 ha, năng suất bình quân 53 tạ/ha, sản lượng 80,6 tấn; ngô vụ thu: diện tích 18,9ha, năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 85 tấn. Lạc xuân 2,5ha, sản lượng 5,5 tấn.

Diện tích đất được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao là 2,8ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm đạt 2.011,7 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Chăn nuôi được duy trì ổn định. Xã đã chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, do đó trên địa bàn xã không phát sinh dịch bệnh.  Hiện toàn xã có tổng đàn lợn 900 con; đàn trâu, bò 167 con; gia cầm 50,1 con. Nuôi trồng thủy sản có diện tích 47 ha, tổng sản lượng 188 tấn. Mô hình nuôi cá lồng bè được các cấp quan tâm hỗ trợ mở rộng phát triển, đến nay có 33 lồng của 12 hộ, sản lượng 39 tấn.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; quy mô giáo dục được duy trì, chất lượng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện tốt; công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 được triển khai đảm bảo an toàn, nhanh chóng và đúng kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên nhìn chung, bức tranh kinh tế của xã vẫn chưa thật sự khởi sắc đồng bộ, còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Dưới sự tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Một số sản phẩm nông nghiệp quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm hàng hóa sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm chưa mang tính bền vững.

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền  nhân dân xã  Lĩnh Toại xác định thực hiện phương châm “thích ứng an toàn với dịch bệnh”, thực hiện thông điệp “5K + vaccine” Tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022 xã Lĩnh Toại tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, phát triển ngành nghề nông thôn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập