20/06/2024 lúc 21:51 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận và Ấn Độ Tăng cường hợp tác song phương với 12 nội dung

Vừa qua ngày 2/9/2022, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và Ấn Độ thời gian tới nhằm để tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương giữa tỉnh Ninh Thuận và Ấn Độ.

Theo đó UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Ninh Thuận và Ấn Độ Tăng cường hợp tác song phương với 12 nội dung đề ra.

Kế hoạch đề ra 12 nội dung cụ thể, gồm: (1)Tham dự Hội thảo/Tọa đàm về hợp tác chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh. (2) Phối hợp xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp ngành dược phẩm và các ngành công nghiệp thứ cấp giữa Việt Nam và Ấn Độ. (3) Tham dự Hội thảo Xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. (4) Tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về tiếng Anh, về báo chí, công nghệ thông tin, khóa đào tạo dành cho doanh nhân… do Ấn Độ tài trợ. (5) Xem xét, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận xây dựng, nâng cấp các trường học cho con em dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Ninh Hải. (6) Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch giao lưu, tổ chức biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của hai nước, trong đó có Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Ninh Thuận tham gia biểu diễn tại Ấn Độ. (7) Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Chăm như Lễ hội, nghề thủ công truyền thống, tiếng nói, chữ viết truyền thống Chăm; hỗ trợ trùng tu, tôn 3 tạo các di tích, đền tháp Chăm, công tác khảo cổ học ở một số di tích, phế tích Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Chăm như Lễ hội, nghề thủ công truyền thống...

(8) Hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận thông qua các hình thức cổ động trực quan (phát hành tờ rơi, tập gấp, tư liệu...), trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, website du lịch Ấn Độ. (9) Thông qua hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022) tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho Ninh Thuận tham gia hoạt động trình diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa địa phương nhằm quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến bạn bè quốc tế. (10) Hợp tác hỗ trợ thúc đẩy giao thương trong hoạt động xuất nhập khẩu nông, thủy sản Ninh Thuận với Ấn Độ; hỗ trợ kết nối, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ (sản phẩm từ cây nha đam, chuối sấy, táo sấy, măng tây,...); quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống của người Chăm Ninh Thuận như: gốm, dệt thổ cẩm; hợp tác phát triển chuyển đổi số trong hoạt động giao thương. (11) Hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp có uy tín của Ấn Độ về các lĩnh vực tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư như du lịch - thương mại - dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, giáo dục - đào tạo, y tế,... (12) Hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhất là vận tải, logistics, năng lượng và các sản phẩm từ cây Neem; chuyển đổi số, công nghệ thông tin, đào tạo, hoạt động giao lưu, tiếp xúc, hỗ trợ, giới thiệu đầu tư giữa các doanh nghiệp của hai bên.

Giới thiệu sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ (sản phẩm từ cây nha đam, chuối sấy, táo sấy...)

Qua đó để tăng cường chỉ đạo toàn diện, triển khai thực hiện các nội dung hợp tác với Ấn Độ đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch, chủ động liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh về các nội dung cụ thể liên quan đến ngành, địa phương mình phụ trách để triển khai thực hiện, định kỳ hằng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.../.

Nguyễn Hương