29/05/2024 lúc 12:37 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: "Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả"

Ninh Thuận “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 170 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp các ngành tập trung triển khai thực hiện.

Đây là nội dung được đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh trong buổi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Việt Nam hội nhập về công tác quản lý cũng như phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Nội dung trả lời phỏng vấn:

PV: Thưa đồng chí, chúng tôi được biết là để vượt qua những khó khăn của năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, tỉnh nhà đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xin đồng chí chia sẻ về các kết quả nổi bật thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh?

Đồng chí Trần Quốc Nam: Năm 2021, với bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn hơn do tác động tiêu cực của dịch Covid 19. Trong tỉnh, khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sau tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, thời tiết và nguồn nước thuận lợi sản xuất nông nghiệp, các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả; nhưng khó khăn nổi lên phát sinh đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, cùng với các chính sách giá điện mặt trời chậm được ban hành, nguồn lực đầu tư công giảm mạnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm phân bổ đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ và đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 170 nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các cấp các ngành tập trung triển khai thực hiện; đồng thời quyết liệt chỉ đạo đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực cao của các cấp, các ngành, cùng với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9%, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, tăng 5,98% thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 24,6%, đứng đầu cả nước, trong đó năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng trưởng cao (tăng 59,8%), đóng góp 6,84% GRDP của tỉnh; thu ngân sách vượt kế hoạch (đạt 4.338 tỷ đồng/3.900 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế tăng mạnh; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực. Các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt hơn; đời sống Nhân dân được duy trì ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, kịp thời, với các giải pháp hiệu quả, cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn đầu và thực hiện chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt đạt kết quả bước đầu. Công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh Quảng trường tỉnh Ninh Thuận

PV: Tình hình kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đang diễn biến khá phức tạp (ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraina, các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và Châu Âu, giá dầu leo thang…). Vậy UBND tỉnh đã có các giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Nam: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh Ninh Thuận thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tầm nhìn chiến lược là “Ninh Thuận – vùng đất hội tụ những giá trị khác biệt”, trong đó tập trung các giải pháp đột phá vào các ngành năng lượng, năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, đầu tư để thúc đẩy tạo động lực cho tăng trưởng.

Hai là, tập trung phát triển các vùng kinh tế động lực như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành Khu kinh tế ven biển của cả nước, xây dựng Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là đô thị thông minh; phát triển du lịch ven biển, trọng tâm là hoàn thành trình phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045.

Ba là, tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu về kinh tế-xã hội theo hướng liên thông kết nối cao, đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, thủy lợi, đô thị, khu cụm công nghiệp, truyền tải điện, thông tin số, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch.

Bốn là, đổi mới nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường huy động, nâng cao hiệu lực quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Năm là, phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế trọng điểm; có chính sách đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp; thu hút chuyên gia và trọng dụng nhân tài về đầu tư, sinh sống, làm việc tại tỉnh.

Sáu là, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; xây dựng nền văn hóa phát triển toàn diện; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

Vịnh Vĩnh Hy được đánh giá là một trong bốn vùng vịnh đẹp nhất Việt Nam.

PV: Trước những khó khăn, thách thức như vậy, tỉnh đã có những giải pháp gì để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Nam: Để tiếp tục khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo, trong thời gian tới Tỉnh tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển của Chính phủ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các chính sách tài khóa, tiền tệ của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng; đổi mới công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

(2) Triển khai các giải pháp thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục đẩy nhanh tiêm đủ liều vắc xin cho người dân và người lao động của doanh nghiệp; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp nào, địa phương nào thì cấp đó, địa phương đó phải chủ động, kịp thời tháo gỡ, giải quyết; tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp và người dân.

(4) Tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tuyến. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tại chỗ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách thị trường xuất khẩu.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công, giao dịch, xử lý công việc góp phần cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh, công nghệ, tạo nền tảng cho phát triển thương mại điển tử, kinh tế số.

(6) Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ trên tinh thần mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ninh Thuận - Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

PV: Với khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi tính kịp thời để các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn và mang tính khả thi cao, như vậy sẽ đặt ra những yêu cầu gì trong triển khai thực hiện, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Nam: Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các Chương trình, Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh năm 2022. Triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 và 38 của Chính phủ.

 (2) Quán triệt phương châm hành động, trách nhiệm cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; quyết liệt hơn, tập trung hơn, tăng tốc cao hơn tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, kịp thời đáp ứng cho yêu cầu phát triển nhất là lĩnh vực đất đai, thuế, đầu tư, khoáng sản…; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, có biện pháp xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xử lý chậm. Các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, lao động phải xây dựng kế hoạch chi tiết 6 tháng cuối năm và đề ra các giải pháp đột phá cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể đạt mục tiêu cao nhất, thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.

(3) Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế nhất là cơ cấu lại từng ngành, lĩnh vực nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình phù hợp, trong đó tập trung tăng tốc, quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đã đề ra từ đầu năm, nhất là các ngành còn dư địa để tạo động lực cho tăng trưởng.

(4) Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất tạo nguồn thu ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

(5) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung tiển khai có hiệu quả các nguồn lực về tài khóa tiền tệ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ.

(6) Hoàn thành và triển khai có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

(7) Văn hóa Xã hội: (i) Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2022 bảo đảm an toàn và nghiêm túc; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện gắn với rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học; triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình cho lớp 3, 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. (ii) Khoa học và công nghệ: Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Đề án “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng các đề tài, dự án, nhất là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao. (iii) Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; nâng cao công tác giám sát và dự báo tình hình dịch; tăng cường năng lực y tế và đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (iv) Văn hóa, thể thao và phát thanh truyền hình: Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của Tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2022 và ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022. (v) An sinh xã hội và giải quyết việc làm, giảm nghèo: Triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, người có công, hỗ trợ về đào tạo, việc làm, lao động cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, nhất là việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

(8) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị các cấp; tổ chức công tác thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2022 theo Kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá cấp Tỉnh, trọng tâm là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

(9) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, có biện pháp khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông.

(10) Chỉ đạo hoàn thành các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2022./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch, kính chúc sức khỏe đồng chí.

Nguyễn Hương - Thế Hùng