24/05/2022 lúc 23:28 (GMT+7)
Breaking News

NHNN phê chuẩn mức vốn điều lệ mới của TPBank trên giấy phép kinh doanh

Số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng được TPBank thực hiện thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng được TPBank thực hiện thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

NHNN phê chuẩn mức vốn điều lệ mới của TPBank trên giấy phép kinh doanh

Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra quyết định số 1776/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB).

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung ghi tại điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 5/5/2008 thành “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong là 11.716.717.220.000 đồng (mười một nghìn bảy trăm mười sáu tỷ bảy trăm mười bảy nghìn hai trăm hai mươi nghìn đồng)”.

Được biết, số vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng này được TPBank thực hiện thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào tháng 4.

Có thể thấy, việc được phê chuẩn về số vốn điều lệ mới lên mức 11.716 tỷ đồng này sẽ giúp TPBank củng cố thêm hệ số an toàn vốn CAR, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng khả năng đề kháng của ngân hàng trước những khó khăn của nền kinh tế trong và sau thời kỳ dịch bệnh.

Mới đây, TPBank cũng vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng dự kiến thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2021 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành hơn 410 triệu cổ phiếu, tương đương quy mô hơn 4.100 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành tương đương 35%. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ từ từ 11.716 tỷ đồng lên hơn 15.817 tỷ đồng.  

Tính đến hết quý III năm 2021, tổng tài sản của TPBank đạt 260.328 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch cả năm. Hệ số an toàn vốn (CAR) được ghi nhận ở mức 13,43%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 75,76% kế hoạch lợi nhuận của cả năm và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ 1,02%.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập