12/08/2022 lúc 16:01 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Khẩn trương hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng bởi COVID-19

Để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 12/8, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nam Định đã tiếp nhận đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của 2 đơn vị với 29 lao động; trong đó đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương phê duyệt vay vốn trả lương ngừng việc cho 1 đơn vị, 22 người lao động với kinh phí 258,72 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã lập, gửi thông báo về việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo đó giảm thu trong tháng 7, 8 với số tiền trên 6 tỷ 900 triệu đồng cho 2.377 đơn vị với 148.726 người lao động.

Người lao động, người sử dụng lao động gặp khó do đại dịch COVID – 19 đang được các cấp, ngành, địa phương nỗ lực hỗ trợ

Thực hiện chính sách “Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”, chính sách “Hỗ trợ người lao động ngừng việc”, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động, 2/10 huyện, thành phố tiếp nhận 30 hồ sơ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ; 5/10 huyện, thành phố tiếp nhận 233 hồ sơ lao động tự do.

Thực hiện chính sách hỗ trợ bổ sung, hỗ trợ tiền ăn và trẻ em, đến nay toàn tỉnh hỗ trợ tiền ăn 6 người là F0 với gần 18,5 triệu đồng; hỗ trợ 873 trường hợp F1 tiền ăn với gần 1,7 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận 62 hồ sơ đề nghị; trong đó đã thẩm định và trình UBND tỉnh 45 viên chức hoạt động nghệ thuật và 15 hướng dẫn viên du lịch.

Các chính sách như tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động”, “Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp” đến nay chưa có hồ sơ phát sinh./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập