26/06/2022 lúc 08:53 (GMT+7)
Breaking News

Mít tinh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

VNHN - Sáng 02/7, Sở Y tế Thanh hóa đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19” nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay thực hiện các biện pháp vệ sinh thiết thực, hiệu quả để phòng chống dịch Codid-19.

VNHN- Sáng ngày 02/7, Sở Y tế Thanh hóa đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19” nhằm kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay thực hiện các biện pháp vệ sinh thiết thực, hiệu quả để phòng chống dịch Codid-19.

Diễu hành cổ động trên các tuyến phố chính của Thành phố Thanh Hóa

Những năm gần đây, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào 5 không 3 sạch, phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp của ngành y tế đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện. Các phong trào mục tiêu quốc gia này đã tác động tích cực tới việc ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, cải thiện môi trường sống, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh. Là một trong những tỉnh đầu tiên phát hiện bệnh nhân Covid-19 của cả nước, với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, bản và toàn thể nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đã khống chế thành công không để lây lan ra cộng đồng; đồng thời không để các bệnh khác xâm nhập, lây lan ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Việc hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước năm 2020 cũng  là dịp để đánh giá những thành quả công tác vệ sinh và công tác phòng, chống dịch bệnh; khẳng định các phong trào từ tỉnh đến xã, phường, thôn, bản trong những năm qua đã dần đi vào nề nếp và đạt những kết quả tốt.

Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước năm 2020, với chủ đề “Vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19”, ngành y tế đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân tiếp tục có những hành động cụ thể, bảo vệ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua và thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò vệ sinh cá nhân, tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa. Thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường kết hợp phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh, khỏe, đẹp. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Các cở sở y tế tiếp tục là những hạt nhân trong hoạt động giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên, đảm bảo ngăn chặn triệt để, bao vây và xử lý ổ dịch kịp thời theo quy định, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Đề nghị các đơn vị y tế trong ngành hưởng ứng trong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 do Bộ Y tế, Sở Y tế phát động; lồng ghép phối hợp triển khai các hoạt động trong tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2020 cùng với các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, thực hiện xử lý triệt để các chất thải nhựa nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm trong đơn vị.

Sau lễ mít tinh, các đại biểu tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến phố chính của Thành phố Thanh Hóa./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập