18/05/2022 lúc 10:55 (GMT+7)
Breaking News

“Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn”

VNHN - Đời người thường kinh qua 4 giai đoạn: Trước 20 tuổi là giai đoạn học hỏi; Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn trải nghiệm; Từ 40 đến 60 tuổi là giai đoạn thực nghiệm; Sau 60 tuổi là giai đoạn chiêm nghiệm.

VNHN - Đời người thường kinh qua 4 giai đoạn: Trước 20 tuổi là giai đoạn học hỏi; Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn trải nghiệm; Từ 40 đến 60 tuổi là giai đoạn thực nghiệm; Sau 60 tuổi là giai đoạn chiêm nghiệm. Và  “Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn” là tác phẩm mà tác giả Lê Doãn Hợp đã chắt lọc và coi là tinh túy qua 4 giai đoạn đó. Đây là ấn phẩm do Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2019.

Tác giả Lê Doãn Hợp chia sẻ: “Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn” là những gì tôi chắt lọc qua 4 giai đoạn của đời người thường kinh qua. Tôi coi đây là những điều muốn lưu lại, để ai quan tâm thì đọc, qua đó có thể tìm thấy những thông tin có ích cho bản thân, cho công việc và cuộc sống đương thời.

Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, tôi xin được cảm ơn đến các bạn hữu, anh em, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, gia đình và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã động viên, khích lệ, tài trợ và giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này.

Đã là tổng kết của bản thân, thì không thể tránh khỏi những hạn chế, bởi giới hạn của một con người. Kính mong bạn đọc thứ lỗi và góp ý xây dựng để những tập xuất bản tiếp theo phục vụ bạn đọc có chất lượng tốt hơn”.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập