04/03/2024 lúc 01:28 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai hỗ trợ học sinh khu vực II, III hướng đến hoàn thành nông thôn mới

Ngoài hỗ trợ tiền ăn bán trú, học sinh vùng II, vùng III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương.

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra trong hai ngày 14 - 15/7 vừa qua, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết mới ban hành thông qua việc tiếp tục thực hiện các Điều 1, Điều 10, Điều 11 và Điều 14 Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai.

Theo đó, học sinh, trẻ mần non tại các xã khu vực II, khu vực III được công nhận hoàn thành NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hưởng các chính sách đặc thù theo quy định. Cụ thể: tại Điều 1 quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn: học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh có bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III, thôn vùng 3 thuộc xã khu vực II); học sinh là người dân tộc thiểu số (trừ học sinh có hộ khẩu tại các phường ở thành phố Lào Cai).

ban-tru

Ảnh minh họa.

Đối với học sinh thuộc đối tượng trên nhưng nhà ở xa trường, phải ở tại trường (không đi đến trường và trở về trong ngày) mức hỗ trợ bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. Đối tượng còn lại (học sinh thuộc đối tượng trên nhưng đi về trong ngày) có mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

Hỗ trợ tiền ăn bằng 20% mức lương cơ sở/tháng (298 nghìn đồng) cho học sinh bán trú đối với các cấp học từ tiểu học đến THPT và học sinh theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Lào Cai (thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai). Ngoài ra, hỗ trợ tiền ăn trưa mức 160 nghìn đồng/tháng cho trẻ từ 24 - 36 tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, học sinh vùng II, vùng III hoàn thành NTM (đối tượng được quy định tại Điều 14 Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai) còn được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương (mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa/năm học; trẻ em học lớp mầm giáo 5 tuổi được cấp 1 quyển vở giúp bé nhận biết, làm quen với chữ cái và 2 bút chì/năm học).

Cũng tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí cho trẻ em cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND tỉnh quyết định; đối với học sinh thuộc diện giảm học phí theo quy định, ngân sách tỉnh hỗ trợ phần còn lại. Việc hỗ trợ theo số tháng thực học, không quá 9 tháng/năm học và chỉ hỗ trợ trong năm học 2022 - 2023. Dự kiến tỉnh Lào Cai sẽ bố trí 10,5 tỷ đồng/năm để hỗ trợ học phí cho trẻ em cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai./.

An Nhiên