02/07/2022 lúc 06:36 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Đã hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng cho người lao động và sử dụng lao động theo Nghị quyết 68

Tính đến ngày 7/10/2021 tỉnh Lào Cai đã thực hiện chi trả cho 2.375 đối tượng với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng

Tính đến ngày 7/10/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 4.236 đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP với tổng số tiền trên 13,5 tỷ đồng. Lào Cai đã thực hiện chi trả cho 2.375 đối tượng với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Lào Cai đã có quyết định phê duyệt và chi trả cho các nhóm đối tượng sau:

Đối với hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 hoặc phải cách ly y tế: Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 856 người với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng, đã thực hiện chi trả được 349 người với tổng số tiền trên 446 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động: Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 1.353 người lao động với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho 416 lao động tự do với trên 622 triệu đồng.

Đối với nhóm người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 177 người với tổng số tiền trên 380 triệu đồng, trong đó đã chi trả cho 99 người với trên 252 triệu đồng.

Đối với lao động ngưng việc: Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt cho 285 người với số tiền 285 triệu đồng, trong đó đã chi trả được 63 người với khoảng 63 triệu đồng.

Đối với người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Tỉnh Lào Cai đã thực hiện phê duyệt và chi trả cho 2 người với số tiền khoảng 4,7 triệu đồng.

Tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 116 đối tượng trong nhóm hộ kinh doanh,với số tiền là 348 triệu đồng. Hiện đã chi trả cho 76 hộ với tổng số tiền trên 228 triệu đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã ra quyết định phê duyệt và chi trả cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 3 đơn vị với tổng số tiền hơn 89 triệu đồng.

Đối với lao động là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch: Tỉnh Lào Cai cũng ra quyết định hỗ trợ cho 58 người với số tiền trên 215 triệu đồng.

Tỉnh Lào Cai cũng đã sớm thực hiện giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN và tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với 1.361 doanh nghiệp với trên 9 tỷ đồng cho 25.834 người lao động. /.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập