29/05/2024 lúc 11:46 (GMT+7)
Breaking News

Kinh tế - Xã hội thành phố Hạ Long 7 tháng đầu năm duy trì ổn định

Ngày 29/7/2022, UBND Thành phố Hạ Long đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 7/2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 33 phường, xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, tổng số lượng khách du lịch 7 tháng ước đạt 1,05 triệu lượt khách (lũy kế 4,4 triệu lượt khách) bằng 365% cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt hơn 2300 tỷ đồng, đạt trên 380% so với cùng kỳ. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 66 hồ sơ dự án, đang thi công 27 công trình, thi công xong 39 công trình. Công tác quản lý đất đai, TNMT, trật tự đô thị, GPMB, CCHC tiếp tục được tăng cường; công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm; đời sống Nhân dân được chăm lo, cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu dự họp phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách còn thấp bao gồm thu tiền sử dụng đất và phí thăm quan Vịnh Hạ Long; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác triển khai các dự án đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, trình phê duyệt các dự án mới trong năm 2022 chưa đạt tiến độ theo yêu cầu; công tác GPMB còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2022. Trong đó, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đảm bảo thích ứng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường rà soát và triển khai các giải pháp để đảm bảo tiến độ thu ngân sách; siết chặt công tác quản lý quy hoạch, đô thị; UBND các phường tổ chức ra quân chấn chỉnh, thiết lập lại trật tự đô thị gắn với cảnh quan môi trường vệ sinh đô thị, thời gian thực hiện xong trước ngày 15/8/2022; đồng thời phát động, khuyến khích nhân dân tổ chức trồng cây, hoa trang trí đặc biệt tại các vị trí đất xen kẹp, đất công cộng góp phần tạo sự đổi mới, hình ảnh đẹp trong khu dân cư.

Một góc TP Hạ Long. Ảnh:vincenthalong.com

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có công trình xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy trình, đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, đảm bảo chất lượng giải ngân, chất lượng công trình; tăng cường công tác giám sát thực hiện, giám sát thi công. Trong tháng 9/2022 hoàn thành 75-80% tổng nguồn vốn Kế hoạch giải ngân đầu tư công được giao. Cùng với đó, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Thành phố chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ năm học mới 2022-2023.

Trần Hiếu