23/07/2024 lúc 11:33 (GMT+7)
Breaking News

Kim Sơn (Ninh Bình) sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023

Huyện Kim Sơn đang cố gắng phấn đấu để về đích và được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, huyện Kim Sơn đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trọng tâm là tăng cường cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập, chất lượng, môi trường sống của người dân.

 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Phát huy sức mạnh của nhân dân

Xác định xây dựng nông thôn mới trong đó người dân là chủ thể và Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ để triển khai thực hiện. Ngay từ đầu, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách có hiệu quả để huy động sức mạnh toàn dân, toàn diện trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chính quyền địa phương vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM thông qua các phong trào. Cụ thể như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch”; Phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội… Đặc biệt phải kể đến các cấp Hội Nông dân huyện Kim Sơn với các mô hình: “Nói không với thực phẩm bẩn”, “Bể chứa rác, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ”…

Một góc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.
Một góc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm chính trị cao, các chính sách linh hoạt, phù hợp, cùng với sự tham gia chủ động, tích cực của người dân… chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tích cực, hiệu quả, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, kinh tế huyện Kim Sơn liên tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh; giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác tăng cao, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 57,2 triệu đồng/người/năm (Khu vực nông thôn đạt 53,5 triệu đồng; khu vực thành thị đạt 59,5 triệu đồng).

Hướng tới là nông thôn mới “Toàn diện, nâng cao và bền vững”

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở. Sau hơn 11 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn bộ 23 xã của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã về đích NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, các tiêu chí đã hoàn thành là: Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Văn hóa- Y tế- Giáo dục; Kinh tế; Hệ thống chính trị- An ninh trật tự - Hành chính công. Còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là: Quy hoạch; Môi trường; Chất lượng môi trường sống. Tính đến hết tháng 7/2022, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Hướng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Thượng Kiệm và xã Lưu Phương, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Một góc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.
Huyện Kim Sơn chú trọng đầu tư hạ tầng nông thôn.

Để hoàn thành theo đúng lộ trình, các địa phương trên địa bàn huyện cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Riêng đối với Môi trường, là tiêu chí khó thực hiện, do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch số 64 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phát động phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng “Ngày thứ Bảy xanh, ngày Chủ nhật sạch”. Qua đó tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân, để nông thôn mới là chương trình “Toàn diện, nâng cao và bền vững”.

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, huyện Kim Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra, xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện và vững chắc.

Trần Hiếu