21/04/2024 lúc 17:53 (GMT+7)
Breaking News

Khánh Hòa: 92 mùa xuân đầy dấu ấn tự hào

Chặng đường 92 năm (24/02/1930 - 24/02/2022), Quân và Dân nơi đây rất tự hào về lịch sử của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Sự ra đời, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Tiếp bước lịch sử quang vinh và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành hội nhập. Đảng bộ Khánh Hòa luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng, để lãnh đạo và tổ chức Nhân dân trong tỉnh tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, liên tục, sâu rộng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đưa phong trào cách mạng tỉnh nhà tiến kịp với phong trào cách mạng chung của cả nước; lập nên những chiến công oai hùng và kỳ tích vẻ vang, góp phần cùng cả nước đánh thắng kẻ thù, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc.

Tháp Trầm Hương là biểu tượng của thành phố Nha Trang với kiến trúc độc đáo, sinh động -ảnh:VNHN

Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa gắn liền với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt nguồn từ một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Tại Khánh Hòa, trong những năm 1925-1927, hai thầy giáo là hai cán bộ Đảng Tân Việt được điều vào dạy học tại Khánh Hòa, thầy Hà Huy Tập dạy ở trường Pháp Việt - Nha Trang, thầy Ngô Đức Diễn dạy ở trường Pháp Việt - Tân Định. Vừa dạy học, thầy Hà Huy Tập và thầy Ngô Đức Diễn vừa tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin trong học sinh, thanh niên, viên chức, công nhân, hoạt động gây cơ sở Đảng Tân Việt. Đến năm 1927, các thầy đã nhen nhóm, gây dựng được cơ sở Đảng Tân Việt ở hai địa phương trong tỉnh là thị xã Nha Trang và huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa). Trên cơ sở ấy, Đảng bộ Tân Việt Khánh Hòa được thành lập thuộc Liên tỉnh ngũ trang gồm 5 tỉnh (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Lạt, Đắk Lắk)

Năm 1929, phong trào cách mạng trong cả nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ theo đường hướng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra, tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội không còn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng. Đại biểu Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở miền Bắc ngày 17/6/1929 đứng ra thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Và chỉ mấy tháng sau, bộ phận tiên tiến trong Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Nam kỳ đã giải tán Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội, thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

Dưới ảnh hưởng của các sự kiện trên, nội bộ Đảng Tân Việt cũng có sự phân hóa sâu sắc. Tháng 12/1929, các đảng viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt ở các tỉnh Bắc và Trung kỳ đồng ý thành lập Đảng cộng sản lấy tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và quyết định triệu tập Đại hội thành lập ngày 01/01/1930.

Tại Khánh Hòa, sau khi có chủ trương thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, đồng chí Trần Hữu Duyệt thay mặt cho xứ ủy Đông Dương Cộng sản Liên đoàn Nam kỳ triệu tập một hội nghị quan trọng gồm những người lãnh đạo trong Đảng Tân Việt của tỉnh và các phủ, huyện. Hội nghị đã bàn kế hoạch thanh đảng và chuyển những cơ sở của Đảng Tân Việt sang Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, củng cố các chi bộ, thành lập Tỉnh ủy lâm thời Đông Dương Cộng sản Liên đoàn do đồng chí Trần Hữu Duyệt làm Bí thư và lập cấp ủy lâm thời ở các huyện

Trước tình hình trong nước ta có 3 tổ chức cộng sản, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, ngày 03/02/1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Hội nghị thành lập Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không dự họp được vì không kịp cử đại biểu đến dự. Vì vậy ngày 24/02/1930, đồng chí Ngô Gia Tự, đại diện cho Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam ký quyết định công nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, ngày 24/02/1930 được lấy làm ngày chính thức thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. 

Việc thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đánh dấu phong trào cách mạng trong tỉnh chuyển kịp theo trào lưu chung. Từ đây, phong trào cách mạng gắn liền với sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, là yếu tố cơ bản, quyết định để phong trào cách mạng trong tỉnh tiến lên giành thắng lợi.

Với nét đặc sắc của văn hóa Chăm Pa, Tháp bà Ponagar độc đáo, cổ kính đang được rất nhiều du khách ghé thăm -ảnh:VNHN

Đảng bộ lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

1- Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Ngay sau khi thành lập, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ đã phát động Nhân dân trong tỉnh tiến hành một phong trào đấu tranh rộng lớn. Mở đầu bằng cuộc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 01/5/1930. Ngày này, khắp nơi trong tỉnh đều treo cờ Đảng, rải truyền đơn, hội họp, mít tinh. Ý nghĩa ngày kỷ niệm được giải thích tương đối sâu rộng trong đảng viên và cơ sở quần chúng, đặc biệt là trong đội ngũ công nhân, viên chức… Tiếp đến, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) tiến hành cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 có trên 1.000 người tham dự với cờ đỏ búa liềm, trống lệnh rầm rập tiến vào huyện đường Tân 3 Định, đấu tranh đòi chính quyền bù nhìn tay sai của thực dân Pháp bãi bỏ sưu cao, thuế nặng.

Thời kỳ 1936-1939, trước bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta chuyển hướng đấu tranh theo đường lối mới - đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Thời kỳ đầu tuy tổ chức Đảng trong tỉnh chưa được khôi phục lại, nhưng những cán bộ, đảng viên còn lại của Đảng bộ luôn đứng ở hàng đầu và đi sát lãnh đạo các cuộc đấu tranh của Nhân dân. Mỗi cuộc vận động đấu tranh đều hướng vào mục tiêu thiết thực, các khẩu hiệu đấu tranh đều nhằm vào các yêu cầu cấp thiết trước mắt của quần chúng. Kết quả là quyền lợi của công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức, học sinh, viên chức… được thực hiện một phần

Thời kỳ 1939 - 1945, đây là thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta tiến hành cao trào giải phóng dân tộc dẫn tới Cách mạng Tháng Tám 1945 trên cả nước. Đến sau ngày Nhật đảo chính Pháp (09/3/1945) tin tức vùng giải phóng Việt Bắc dội về, được cuộc khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi) tác động, lúc này lại được đông đảo tù chính trị từ các căng an trí và lao tù đế quốc tỏa về tiếp sức, đưa phong trào trong tỉnh mạnh lên với khí thế mới. Tháng 4/1945, Tỉnh ủy lâm thời được thành lập lại. Tổ chức Việt Minh phát triển nhanh chóng khắp các phủ, huyện, thị xã Nha Trang, ăn sâu vào các làng xã, đường phố, xí nghiệp, đồn điền, các ngành trong bộ máy ngụy quyền và binh sĩ người Việt trong hàng ngũ địch. Đầu tháng 8/1945, Tỉnh uỷ lâm thời và tổ chức Việt Minh đẩy mạnh công tác chuẩn bị lực lượng vũ trang, sẵn sàng đón thời cơ khởi nghĩa. Tháng 8/1945 khi thời cơ cách mạng đến, Đảng bộ đã phát động Nhân dân trong tỉnh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, xóa bỏ hoàn toàn chính quyền tay sai của giặc Nhật, thành lập chính quyền cách mạng từ tỉnh đến cơ sở. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa ở Vạn Ninh đêm 13/8/1945 và kết thúc là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Cam Ranh (nay là thành phố Cam Ranh) sáng ngày 22/8/1945. Đặc biệt là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nha Trang diễn ra thắng lợi cùng ngày 19/8/1945 giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội. 

2- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

Sau ngày khởi nghĩa, Nhân dân Khánh Hòa từ miền núi, đến đồng bằng, đô thị, không phân biệt tầng lớp giai cấp, tôn giáo, tất cả đều vùng dậy với khí thế như nước triều dâng, khẩn trương xây dựng chính quyền cách mạng, tổ chức và huấn luyện dân quân, tự vệ chăm lo đời sống Nhân dân và chuẩn bị kháng chiến.

Vừa tròn một tháng sau ngày Nam Bộ kháng chiến, tiếng súng tấn công địch rạng ngày 23/10/1945 của quân, dân Nha Trang - Khánh Hòa cùng các 4 đơn vị Vệ quốc đoàn được tăng viện, đã bao vây, tiêu hao và kìm chân giặc Pháp 101 ngày đêm tại thị xã Nha Trang. Chiến công chói lọi trên Mặt trận Nha Trang, Khánh Hòa đã góp phần cùng cuộc chiến đấu anh dũng của quân, dân cả nước, bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của giặc Pháp. 

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc vùng bị địch tạm chiếm, trải qua chín năm kháng chiến đầy ác liệt, phong trào nhân dân du kích chiến tranh có những lúc lên cao trong những năm 1946, 1947, 1948 hoặc xuống thấp như các năm 1950, 1951, 1952. Song Nhân dân Khánh Hòa đoàn kết một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào cách mạng đã vượt qua những chặng đường đầy gian nan thử thách, đến năm 1953, 1954, đã đưa phong trào kháng chiến trong tỉnh phối hợp nhịp nhàng cùng với cả nước trong chiến cuộc Xuân Hè 1954. Những chiến công của quân và dân Khánh Hòa đã góp phần xứng đáng cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

3- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Khánh Hòa là một tỉnh cực Nam Trung Bộ nối liền bởi các đường chiến lược Quốc lộ 1, Quốc lộ 21 (nay là Quốc lộ 26), là đầu mối hội tụ giao lưu kinh tế và văn hóa của Nam Trung Bộ. Khi trở lại xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã lấy Khánh Hòa làm bàn đạp để mở rộng chiếm đóng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xây dựng Khánh Hòa thành hậu phương của chúng. Trong khi ra sức biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa thực dân kiểu mới, đế quốc Mỹ chiếm Cam Ranh, xây dựng thành quân cảng và căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất Đông Nam Á. Cam Ranh với Nha Trang là những căn cứ hậu cần lớn của Mỹ, là nơi đóng các cơ quan chỉ huy Vùng II chiến thuật, nơi đào tạo sĩ quan hải quân, lục quân, không quân, nơi nghỉ dưỡng để chấn chỉnh, lấy lại sức cho các đơn vị đã tham chiến của địch.

Nắm vững đặc điểm trên đây, với bản thân lực lượng địa phương là chính, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Khu ủy V, Đảng bộ và quân dân tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó là đánh phá hậu phương của địch, phá các cơ sở hậu cần, cắt đứt giao thông làm trở ngại sự chi viện của địch đến các chiến trường khác, có lúc còn buộc chúng rút lực lượng cơ động đang làm nhiệm vụ ở các chiến trường khác rút lui về giữ hậu phương.

Tuy hoạt động trên một chiến trường ở xa sự chỉ đạo và chi viện của trên, lại là chiến trường diễn ra liên tục suốt 30 năm từ sau Cách mạng Tháng Tám, hết đánh thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, nhưng quân và dân Khánh Hòa đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chịu đựng gian khổ hy sinh, khắc phục khó khăn, thiếu thốn, giữ vững tư tưởng tiến công cách mạng thực hiện cuộc chiến 5 tranh nhân dân rộng khắp, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hoạt động binh vận, kết hợp tiến công và nổi dậy, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược (đồng bằng, thị xã, thị trấn và miền núi) đưa phong trào kháng chiến của tỉnh tiến kịp những thời điểm chuyển phong trào cách mạng từ thế thủ sang thế tiến công, đánh bại các chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần giải phóng quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Tháng 4/1975, sau khi đã đánh đuổi và làm tan rã trên gần 60 vạn quân địch, Khánh Hòa một mặt lo ổn định và củng cố những vùng mới giải phóng, mặt khác ra sức động viên lực lượng góp phần làm nhiệm vụ hậu cần chi viên cho quân chủ lực đang thần tốc tiến vào giải phóng các tỉnh phía Nam, thực hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh sập đầu não ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Khánh Hòa được thiên nhiên ban tặng cho một khung cảnh lý tưởng với những bãi biển đẹp, cát trắng và cả nước biển trong xanh -ảnh:VNHN

Đảng bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng với cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội

1- Thời kỳ đầu sau ngày giải phóng (4/1975 - 11/1975)

Đây là thời kỳ Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hoà đứng trước nhiều vấn đề phức tạp do hậu quả cuộc chiến tranh để lại rất nặng nề. Mặc dù vậy, với khí thế của người chiến thắng, Đảng bộ và Nhân dân đã nhanh chóng tiếp quản tỉnh nhà mới giải phóng. Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng ngày 10/4/1975 kịp thời phân công cán bộ xây dựng củng cố chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng từ tỉnh đến xã, phường. Việc trấn áp bọn phản cách mạng được tiến hành kiên quyết kịp thời; việc ổn định đời sống, nhất là giải quyết nạn đói, việc làm, tổ chức các ngành nghề sản xuất được tiến hành khẩn trương. Ngành Y tế, ngành Giáo dục mở lại các cơ sở cũ, mở thêm cơ sở mới kịp thời phục vụ Nhân dân. Nhờ những cố gắng nói trên, cuộc sống của Nhân dân trong tỉnh sớm được ổn định để bước vào thời kỳ mới. 

2- Thời kỳ sáp nhập tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh (11/1975 - 6/1989)

Thời kỳ này, tình hình nước ta nói chung, Phú Khánh nói riêng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù phải đương đầu với những âm mưu và hành động chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, vừa phải xây dựng cuộc sống mới từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá trong chiến tranh, nhưng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V, VI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ I, II, III, IV, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là, đã cải tạo xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong công nghiệp, công thương nghiệp tư doanh; tiếp tục khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh; xây dựng và phát triển một số cơ sở vật 6 chất kỹ thuật, cải thiện từng bước đời sống người lao động; sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục phát triển. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị đều khắp từ tỉnh đến cơ sở, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân được chú trọng… 

Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, tỉnh Phú Khánh cũng như cả nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém; tiềm năng và thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội nảy sinh. Nguyên nhân là do duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sớm xóa bỏ các thành phần kinh tế tư bản, cá thể, phạm một số sai lầm và khuyết điểm trong chỉ đạo thực tiễn.

Công tác quy hoạch của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực... -ảnh:VNHN

3- Thời kỳ thực hiện đường lối Đổi mới (1989 đến nay)

Ngày 01/7/1989, Đảng và Nhà nước ta quyết định chia lại địa giới hành chính tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà. Đây là thời kỳ Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa cùng cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, XII. Qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, hơn 35 năm thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, nêu cao bản lĩnh, khí phách của vùng đất, con người Khánh Hòa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh cho phát triển nhanh, bền vững. 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026) của tỉnh, cùng với cả nước, tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng khởi đầu một giai đoạn phát triển mới với nhiều yếu tố thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4 đã gây hậu quả nặng nề đến đời sống, sản xuất, kinh doanh toàn xã hội. Song với sự nỗ lực, đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và các doanh nghiệp, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, khống chế

Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Khánh Hòa đạt và vượt 7 so với kế hoạch như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 14.109,2 tỷ đồng, vượt 2,6% so với dự toán, vượt 2,1% so với năm 2020; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,4% (vượt 0,07% so với kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 81%; số giường bệnh công lập đạt 32 giường/1 vạn dân; số bác sĩ công lập đạt 8,5 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi đạt 8,53% (tăng 0,37%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,69% (tăng 1,69%); tỷ lệ đô thị hóa đạt 61%; có 66,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tiềm lực về cơ sở vật chất, dịch vụ của ngành du lịch đã phát triển trong thời gian qua, vẫn duy trì quy mô lẫn chất lượng; duy trì các sản phẩm chủ lực như: đóng mới tàu biển, hải sản, yến sào... Thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt kết quả tích cực với 22 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 5.844 tỷ đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế trong những năm tới. Tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Giải ngân đầu tư công chuyển biến tích cực; nhiều công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu được triển khai thi công. 

Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”, với lộ trình cụ thể căn cứ trên mức độ tiêm vaccine (tính đến ngày 20/01/2022, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ cao (tỷ lệ tiêm phủ mũi 2 đạt 98%; mũi 3 đạt 47,28%); 93,1% người từ 12 - 17 đã tiêm mũi 2), cùng với việc xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm; mở cửa từng bước chắc chắn, có điều kiện, đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đồng thời, tỉnh tập trung ưu tiên cho công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; triển khai nhanh, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã có và nghiên cứu bổ sung các hình thức hỗ trợ cần thiết cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhất là nhu yếu phẩm, lương thực...

Công tác quy hoạch của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định. Trọng tâm nhất là việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song là việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, bám sát định hướng của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai các nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đã kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần ổn định tình hình tư tưởng và củng cố sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 đã thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ, toàn dân; góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là cơ sở, động lực để tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. *

Kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Bước sang năm 2022, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Do đó, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Khánh Hòa cần nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, phấn đấu xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA