17/06/2024 lúc 18:42 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Mộ Đức: Quyết tâm phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) là huyện đồng bằng trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Ngãi. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã phát huy nội lực, đoàn kết, thống nhất, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời thực hiện lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các hoạt động khác, đã thu được những kết quả khả quan.

Tại Huyện Mộ Đức, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng có chiều sâu đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

 Những kết quả bước đầu quan trọng

Qua rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025, đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện Mộ Đức đã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 17/19 tiêu chí/ xã, số tiêu chí còn lại cơ bản đang được tích cực triển khai.

Nhiều xã bước vào xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, năm 2022, 2 xã Đức Tân và Đức Lợi hoàn thành thực hiện NTM nâng cao, đã có báo cáo và hiện đang chờ Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh họp bỏ phiếu công nhận. Năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo 2 xã Đức Minh (đang có 11/19 tiêu chí đạt) và Đức Thạnh ( hiện đang có 12/19 tiêu chí đạt) thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Cùng với đó, huyện Mộ Đức đang tích cực triển khai xây dựng khu đô thị văn minh; hiện đã hoàn thành 08/09 tiêu chí về đô thị văn minh. Mặc dù vậy, một số  tiêu chí còn phải phấn đấu để đạt, như: tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của địa phương, vẫn còn cao, chưa đạt quy định của tiêu chí; việc làm, thu nhập bình quân cũng còn thấp… Cần phải nỗ lực hơn nữa.

Mặc dù vậy, việc thực hiện các tiêu chí NTM của huyện Mộ Đức vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Nguồn lực từ Trung ương, tỉnh bố trí cho xây dựng NTM vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương; trong khi việc huy động vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình, cũng như việc huy động vốn của nhân dân vào việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội còn nhiều hạn chế, khó khăn. Theo Quyết định 1507/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: Đối với huyện Mộ Đức, để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đợt 1 của năm chỉ bố trí 12 tỷ đồng, chưa đủ nguồn lực để thực hiện đảm bảo kế hoạch… Cho nên kinh phí cho quá trình thực hiện các tiêu chí thực sự rất khó khăn…  

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở Mộ Đức không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trong huyện, mà còn giúp kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững; hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng có chiều sâu đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đó cũng chính là thành quả của công cuộc xây dựng NTM mà người dân được trực tiếp thụ hưởng.

 Trong những năm qua, hàng trăm dự án phát triển sản xuất, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi như: trồng lúa chất lượng, nuôi bò sinh sản chất lượng cao, nuôi gà thả vườn ATSH,…đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mộ Đức, cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hôi của huyện cũng như kinh tế hộ gia đình, làm vệ tinh cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong số các dự án, có những dự án đi vào hoạt động và cho hiệu quả kinh tế cao như: Dự án Trang trại chăn nuôi heo kết hợp trồng cây lâm nghiệp, Dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo hướng VietGap…Đặc biệt, Trang trại bò sữa Vinamilk là dự án cho hiệu quả kinh tế cao, với số lượng bò sữa hiện nay là hơn 4.000 con, sản lượng sữa thu hoạch bình quân 48 tấn/ngày, giá trị doanh thu hàng năm khoảng 280 tỷ đồng. Dự án đã góp phần thiết thực làm động lực phát triển kinh tế nông thôn mới và phát triển kinh tế trong vùng sản xuất…

Trong tiến trình xây dựng kinh tế nông thôn, huyện Mộ Đức chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó là việc thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Mục tiêu từ nay đến năm 2025 huyện sẽ phát triển thêm từ 30-35 sản phẩm OCOP, như: Tương ớt Cô Huệ, Bò khô tẩm gia vị Phi Phi, chả và các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược,…

Song song với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần người dân cũng được quan tâm thông qua các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ giúp gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay, các tuyến đường thôn, xóm, liên xã trên địa bàn huyện được đầu tư khang trang, rộng rãi; phần lớn các tuyến đường đều được thắp điện sáng về đêm.

Những định hướng phát triển  

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, căn cứ các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, huyện Mộ Đức tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đây là một chương trình “không có điểm dừng”, được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Theo đó, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư kinh phí, lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác với nguồn vốn thuộc Chương trình xây dựng NTM để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cấp các tiêu chí để các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Mộ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh và huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu trong ngành nông nghiệp gắn với phát triển các vùng chuyên canh tập trung nhằm nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, trang trại và nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thích ứng với nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu, ý nghĩa Chương trình MTQG xây dựng NTM mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân…

Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội không thể thiếu một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM,  huyện Mộ Đức ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ngành… Hy vọng rằng, cùng với nguồn lực địa phương, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện Mộ Đức sẽ hoàn thành mục tiêu lớn đề ra.

Nguyễn Minh Phong 

...