09/12/2023 lúc 05:13 (GMT+7)
Breaking News

Hưng Nguyên (Nghệ An): Quyết tâm đạt chuẩn xây dựng huyện Nông thôn mới năm 2023

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm về đích đúng lộ trình, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Xác định rõ được những thuận lợi và khó khăn, để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã khẩn trương triển khai mục tiêu quan trọng là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại, tập trung mọi nguồn lực, củng cố, nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2023, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn Huyện quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2023

Kết quả 9 tháng đầu năm 2023 chính là nền tảng để Huyện nhà thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nộng thôn mới đúng theo kế hoạch đề ra: tốc độ phát triển kinh tế đạt 16,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Nông, lâm, ngư chiếm 14,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 53,8%, dịch vụ chiếm 31,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 đạt 292,5 tỷ đồng, đạt 99,7% dự toán tỉnh giao.

Tính đến nay, huyện Hưng Nguyên có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, bình quân 19 tiêu chí/xã. Các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục hoàn thiện, NTM nâng cao, giữ vững chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình như: Nhà văn hóa, giao thông, kênh mương thủy lợi, để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo xã Hưng Thông triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Hưng Tân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Nhà văn hóa khu thể thao làng Phan xã Hưng Tân

Như vậy, toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã về đích nông thôn mới, tuy nhiên, để đạt được danh hiệu huyện nông thôn mới, Hưng Nguyên vẫn phải tiếp tục phấn đấu để hoàn thành một số tiêu chí.

Bởi Hưng Nguyên theo căn cứ Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ, để đạt được huyện nông thôn mới cần có các yêu cầu bao gồm: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên. Ngoài ra còn có 9 tiêu chí phải hoàn thiện trước khi trình thẩm định.

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện tham quan mô hình trồng Nho tại xã Hưng Thành

Căn cứ vào Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Hưng Nguyên, hiện yêu cầu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã hoàn thành khi 17/17 xã về đích, tỷ lệ 100%. Về yêu cầu có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cũng đã được đảm bảo khi có 3/17 xã đạt danh hiệu này, bao gồm Hưng Tân, Hưng Phúc, Long Xá, đạt tỷ lệ 18%.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào cuộc quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình Dự án của Trung ương, tỉnh, huyện, xã để đầu tư toàn diện kết cấu hạ tầng ở tất cả các lĩnh vực. Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn đã tập trung triển khai với quyết tâm cao. Tạo được sự đồng thuận trong toàn thể Nhân dân và được Nhân dân hưởng ứng cao. Đến nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư khang trang. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển. Các lĩnh vực văn hóa xã hội như: y tế, giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội được đảm bảo, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội và hưởng thụ văn hóa của người dân được cải thiện khá rõ nét. Cảnh quan môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng được khang trang, sạch sẽ, bảo tồn và phát huy được giá trị truyền thống bản sắc làng xã của nông thôn Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện tham quan  mô hình trồng Đào tại xã Hưng Yên Nam

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân trong toàn huyện đến nay có 3/9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới cơ bản đã hoàn thành gồm: Tiêu chí số 1 Quy hoạch; Tiêu chí số 2 Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 điện. Còn lại 6 tiêu chí đang trong quá trình hoàn thành. Trong đó có 31 chỉ tiêu của 6 tiêu chí thì có 17 chỉ tiêu đã hoàn thành, còn lại 14 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong giai đoạn tới để Hưng Nguyên sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới trong năm 2023.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Trong thời gian tới chúng tôi yêu cầu các phòng, ban, các đồng chí được giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí chủ động tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt và hồ sơ minh chứng. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác tuyên truyền huy động các nguồn lực khi tham gia xây dựng Nông thôn mới; chú trọng đến vấn đề nâng cao đời sống cả vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân. Cũng như chú trọng xây dựng những điểm nhấn đặc trưng của các xã, xây dựng khu trung tâm xã sáng, xanh, sạch, đẹp; chú trọng công tác vệ sinh môi trường. Đồng thời giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt và củng cố, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát và quyết liệt, phát huy tinh thần nội lực của Nhân dân cùng tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tin tưởng cuối năm 2023 huyện Hưng Nguyên hoàn thành xây dựng huyện NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Cát Tường, Minh Ngọc