15/07/2024 lúc 15:07 (GMT+7)
Breaking News

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 tại điểm cầu Đắk Lắk

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 bằng hình thức trực tuyến tới hơn 4 nghìn điểm cầu trong cả nước, với sự tham dự trên 157 nghìn đại biểu.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trong đó bàn về 2 vấn đề lớn của đất nước: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.

Định hướng thông tin tuyên truyền tháng 5/2022, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 5 cũng như phân tích sâu sắc những nội dung quan trọng được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại hội nghị; thông qua công tác thông tin, tuyên truyền làm cho các cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung của Hội nghị Trung ương 5.

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022; 110 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022); các sự kiện đối ngoại quan trọng như: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; quán triệt một số nội dung quan trọng về kết quả phát triển kinh tế của đất nước 5 tháng đầu năm, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; nỗ lực, thành quả công tác phòng chống dịch COVID-19; Quy định 65-QĐ/TW, ngày 25/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hoàng Anh Tuấn