24/06/2024 lúc 13:42 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới trong năm 2022

Trong năm 2022, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019-2020, đồng thời, thành lập, mở rộng từ 15 đến 20 cụm công nghiệp mới.
Hà Nội thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới trong năm 2022

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô năm 2022.

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động (giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp) trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

" Đáng chú ý, Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019-2020; thành lập, mở rộng 15 đến 20 cụm công nghiệp mới; bổ sung 4 cụm công nghiệp mới vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Trước đó, trong năm 2021, UBND TP. Hà Nội có kế hoạch khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018-2020.

Thành phố Hà Nội dự kiến khởi công xây dựng 1 cụm công nghiệp trong quý 1/2021; 23 cụm công nghiệp trong quý 2/2021; 13 cụm công nghiệp trong quý 3/2021; 6 cụm công nghiệp trong quý 4/2021.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ phấn đấu: 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 100% cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; 100% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ. Phối hợp chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư…

UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với các sở, ngành để giải quyết các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền; đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt. Rà soát các cụm công nghiệp chậm triển khai để báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo quy định hiện hành…

UBND Thành phố yêu cầu chủ đầu tư các cụm công nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quyết định thành lập, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ quy định.

Đồng thời, chủ động kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề đã được phê duyệt bảo đảm đúng quy định; ưu tiên các nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, các hộ sản xuất tại các làng nghề, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường…

Anh Phạm