24/06/2024 lúc 13:18 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Quảng Yên tại huyện Quảng Xương

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Yên tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương. Đây là cụm công nghiệp có quy mô khoảng 60 ha với định hướng ngành nghề sản xuất sản phẩm theo định hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Yên tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương. Đây là cụm công nghiệp có quy mô khoảng 60 ha với định hướng ngành nghề sản xuất sản phẩm theo định hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Quảng Yên

Theo đó, Cụm công nghiệp Quảng Yên có các ngành nghề hoạt động như sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện - điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh kiện điện thoại; sản xuất các sản phẩm dược, vật tư y tế; sản xuất giầy da, may mặc; sản xuất đồ nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường.

Dự án có tổng mức vốn đầu tư 420 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 180 tỷ đồng (chiếm 42,86%), vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 240 tỷ đồng (chiếm 57,14%).

Theo kế hoạch, từ Quý IV/2021 đến Quý III/2022 sẽ hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Từ Quý IV/2022 đến Quý III/2023 sẽ khởi công và xây dựng công trình. Từ Quý IV/2023 hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH TM Đầu tư bất động sản Đại Lộc có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của Nhân dân; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động, đảm bảo các điều kiện cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp...

Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký, nếu chủ đầu tư không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý, chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.