29/09/2023 lúc 11:25 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội sẽ chấm dứt, dừng một loạt dự án khu đô thị, nhà ở

UBND thành phố Hà Nội thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện đối với 6 dự án khu đô thị tại quận Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh và huyện Thường Tín.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đã thống nhất với báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt, dùng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, đã được các Sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện thống nhất tại cuộc họp.

Cụ thể, thành phố thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện đối với các dự án đầu tư gồm: dự án tòa nhà hỗn hợp dành một phần để bán cho cán bộ chiến sỹ Văn phòng Interpol Việt Nam tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; dự án khu đô thị sinh thái Đại Thịnh tại các xã Mê Linh, Văn Khê và Đại Thịnh thuộc huyện Mê Linh; dự án khu đô thị mới Việt Á tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh; dự án khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; dự án khu nhà ở cao cấp Phương Viên tại các xã Thạch Đà, Đại Thịnh, Văn Khê, Tam Đồng thuộc huyện Mê Linh; dự án khu đô thị Quang Minh Bắc và dự án khu đô thị Quang Minh Nam tại huyện Thường Tín.

Cũng theo thông báo, đối với 2 dự án khu đô thị mới Mê Linh – Đại Thịnh và khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 1 tại các xã Đại Thịnh, Thanh Lâm và Mê Linh, huyện Mê Linh có phạm vi nghiên cứu khoảng 202ha không thuộc diện Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố.

Do đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá xem xét việc bảo cáo Thành ủy theo Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15/6/2022 của Thành ủy; đồng thời làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Còn đối với dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh tại huyện Mê Linh, đến nay nhà đầu tư không liên hệ giải quyết thủ tục liên quan dự án. Theo đó, UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng thông tin liên hệ, làm việc với nhà đầu tư theo quy định, làm cơ sở báo cáo UBND thành phố, báo cáo Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư này.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở quy trình, quy định pháp luật về việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư (phối hợp, lấy ý kiến Sở Tư pháp), báo cáo đề xuất trình, đồng thời dự thảo các văn bản của UBND thành phố về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật hiện hành.

Thanh Bút